fredag 16. mai 2008

Til neste år skal eg byrja eit nytt og betre liv...trur eg

Denne posten henger sammen med den forrige, og er også inspirert av Leif og Marita sine ønske- og forbedringslister. Jeg er i ferd med å avslutte et skoleår som er det mest spennende jeg har opplevd så langt i min yrkesaktive tilværelse, men samtidig det mest arbeidskrevende. Hva kan gjøres for å få det bedre til neste år? Da skal jeg i all hovedsak undervise i norsk på vg3. Det er to ting som må prioriteres oppover på listen min, og det ene er mer tid til familien og venner før jeg ikke har noen lenger, det andre er raskere tilbakemeldinger til elevene. Spørsmålet er hvordan det skal skje. Jeg ser for meg følgende:

Bedre organisering av undervisningen og lærestoffet. Det kan skje ved tydeligere koblinger mellom kompetansemål og vurderingkriterier, og modulisering av lærestoffet. Leif hadde noen veldig interessante tanker om det. Jeg likte ideen om å ha en form for avsluttende vurdering etter hver modul, da kan vi kanskje si oss ferdige med ting etter hvert, og flytte fokus videre.
Jeg ønsker å få på plass en helhetstenkning rundt norskundervisningen her på skolen, og trykke på for at vi innfører visse felles mål for hvert årstrinn. Blant annet ønsker jeg at alle vg1-elever hos oss skal få lære å lage digitale fortellinger ved hjelp av Photo Story eller tilsvarende, og jeg ønsker at de skal få prøve ut blogging, i hvertfall i en periode. Jeg vil også at elevene gjennom tre år hos oss skal lære en bevisst tenkning omkring riktig kildebruk, og at de skal kunne bruke hjelpemidler som Scrapbook, delicious og Diigo.
Produsere eget lærestoff. Jeg vil bruke tid på å lage undervisningsressurser som podcaster, screencaster, wikier osv ved hjelp av Camtasia og andre verktøy. Dette har jeg så vidt begynt å teste ut, og det kan være en måte å få til mer effektiv undervisning på, bedre differensiering osv. dersom jeg får til å dele med andre slik Leif af foreslått.
Mer bruk av selvrettende tester
. Ja, det er en drøm, men den kan kanskje realiseres hvis vi samarbeider bedre, både på skolenivpå og på tvers av LMSer og fylkesgrenser? Det er sikkert mulig å dele på å utnytte de nye testverktøyene i It's Learning til å lage spennende, gode tester, og deretter legger dem ut i Community slik at andre kan spares for akkurat den jobben.
Mer effektivt samarbeid med kollegaer, både her på skolen og via nettet (bare det ikke tar for mye tid). Det nettverket jeg har fått via bloggen min og Twitter har gitt utrolig mye inspirasjon. Grunnen til det tror jeg er den grunnleggende positive innstillingen de har, noe som blir en drivkraft for videre utprøving. Derfor vil jeg fortsette å være med i et virtuelt kollegium med pauserom på Twitter, men jeg vil også forsøke å få til et mer fruktbart samarbeid med kollegaene mine på skolen, som også er noen utmerkede mennesker og fagfolk. Vi bør ha regelmessige Hole in the Wall-økter der vi deler kunnskap.
Mer struktur på meg selv. Jeg er litt for glad i å gå veldig opp i det som interesserer meg, noe som kan gå på bekostning av andre ting, og det må jeg skjerpe inn. Jeg merker et visst ubehag når jeg skriver dette, for det er jo lekelysten som gjør at jeg blir god til i hvertfall noe. Men, som sagt, det blir nok litt mye av og til. Løfte til meg selv: Jeg skal ikke jobbe mer enn fire kvelder i uken til neste år.

Hmmm..... vil noe av dette bidra til å frigjøre tid til andre ting? Jeg håper i hvertfall at jeg lykkes litt bedre enn ranglefanten til Jakob Sande.
Foto: ElDave on Flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no