torsdag 8. mai 2008

Tanketråder fra NKUL 08, dag 2: IKT i lærerutdanningen

Erfaringer fra Høgskolen i Vestfold og Stord/Haugesund ved studieleder Anne Fængsrud, Høgskolen i Vestfold og Jostein Tvedte, Høgskolen i Stord/Haugesund. Forelesningen finnes som wiki på gwendoline. Først en gjennomgang av utviklingen ved skolen siden innføringen av IKT(Fængsrud). Mye har vært prøvd ut, en av de tingene de er fornøyde med er at alle lærerne har en IKT-fadder. Mappevurdering, arbeidsmappe og vurderingsmappe for alle studenter. Økt vekt på formativ vurdering i forhold til summativ vurdering. Studentene må ha et publiseringsverktøy, f.eks. Joomla, så de kan se hverandres arbeid og reflektere sammen og lære av hverandre. Digitale mapper bidrar til å gi tettere oppfølging, økt samarbeid, økt lese-og skrivekompetanse. Studentene må presentere mappen sin som en del av eksamen, noe som bidrar til økte muntlige ferdigheter. Mappene er i utgangspunktet åpne, men personvernhensyn gjør at studentene fra neste år aktiv må velge å ha mappene sine åpne for alle. Undervisningen er organisert i team, med en teamleder som har ansvar for en gruppe fag. Teamledere og faglærere skal ha en forbilledlig IKT-praksis.

Neste hovedspørsmål: "Hva slags digitalkompetanse skal en lærer ha (Tvedte)?" I dag er det alvor. Fra 01.08.02 ble skolene forpliktet til å gi studentene opplæring i IKT. Fremdeles kan det være vanskelig å finne overbevisende argumenter for at IKT er en berikelse for læring, og mange som underviser i høyere utdanning har veldig spesielle holdninger til å bruke IKT. Det har tatt utrolig lang tid å implementere digitale ferdigheter i høyskoleutdanningen. Men: Alle må vel ikke ha den samme digitalkompetansen? Påstand: Bruken av digitale verktøy hører til på innsiden, ikke på utsiden av de fire andre grunnleggende ferdighetene. De fem grunnleggende ferdighetene er heller å lese, skrive, regne, snakke og vise, og alle disse ferdighetene kan uttrykkes gjennom digital kompetanse. Alle lærere skal ha den nødvendige kompetansen for å kunne gjenomføre kravene fra K06 på det undervisningstrinnet de er.

1 kommentar:

Leif Harboe sa...

forslag til 5. ferdighet: synge og danse

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no