fredag 9. mai 2008

Tanketråder fra NKUL 08 dag 3: Digital Trends and Learning. The World has Changed

Image via WikipediaSå har vi kommet til siste plenumsamling på NKUL 08. Før foredraget får vi en liten harpekonsert - et fasinerende instrumentvalg på en konferanse med fokus på fremtiden. Men sånn er det jo - fortiden og fremtiden må gå hånd i hånd, og det ene utelukker ikke nødvendigvis det andre. Vakkert er det også. Deretter er det utdeling av pris til Jan Vibe fra Norsk Pedagogisk Dataforening.

Stephanie Hamilton, Strategic Education Solutions, Apple, holder avslutningsforedraget. TemaetThe monochrome Apple logo, used from 1998 to present er "Change", ny teknologi og hvordan det endrer vårt syn på læring. "The learners will inherit the future, while the learned are beautifully equipped to deal with a world that no longer exists". Hun holder et morsomt foredrag der endringer i vår bruk av tv og telefon underbygger hvordan vi forholder oss til utviklingen av datateknologi, nettilgang og informasjonsflom. Lærere er ikke lenger "gatekeepers of information", men den som kan bringe verden inn i klasserommet. Vi må lære elevene hvordan de best får tilgang til informasjon, og hvordan de skal bruke den. Ved å skaffe oss kontroll over dette vil vi også ha kontroll over hvordan våre elever forholder seg til informasjon (?). Vi blir introdusert for TED, technology, education & design.
Undervisning er, for studenter, som å reise med fly: "Sit down, face forward, strap down and turn off your electronical equipment"(Stor latter fra salen).
Motsetning mellom hva vi verdsetter av egenskaper i det 21. århundre og hva vi lærer våre elever:
Finne relevante spørsmål og svare på dem, teamarbeid, tverrfaglighet, finne og anvende relevant informasjon, ta initiativ og ansvar i flate organisasjonsstrukturer og ta utfordringer og sjanser etc. Hun påstår at de flinkeste av våre elever ikke innfrir på mange av disse områdene fordi vi ikke oppmuntrer til og belønner denne typen adferd og egenskaper i skolen.

Vi må forberede elevene til å bli fleksible studenter, tilpasningsdyktige arbeidstagere og produsenter av nye ting, for vi skal utdanne dem til en fremtid som vi ikke vet hvordan vil se ut. Nytt begrep for meg: Google Jockey - en som surfer på nettet under en presentasjon for å få mer informasjon om det som blir sagt (er det det jeg er, altså). Gaming kommer i undervisning for fullt, og vil kunne bidra med verdifull erfaring som arbeidslivet etterspør. Vi må lære elevene å lage mashups, dvs å kombinere to eller flere teknologier og skape noe nytt. Det er et skifte fra at eksperter skal utføre ting til at hvem som helst som er interessert nok i noe kan være med og skape nye ting.

Skoler som lykkes har en annen modell for sin teknologi enn næringslivet. Læring er å åpne sinnet, skape utforskning, det skal være en sandkasse for læring. Læreren skal ikke styre annet enn rammene slik at elevene ikke kommer borti noe som kan skade dem. De skal få utstyret de trenger, men innholdet skal de i stor grad skape selv.

"At the end of the day, our job is to unleash the genious in every one of our students". Litt å tenke over. Flott foredrag!

1 kommentar:

Anne Cathrine sa...

Tusen takk for flotte sammendrag og henvisninger fra NKUL konferansen. Flott å kunne "delta" hjemmefra. Ikke helt det samme,det blir jo enveis kommunikasjon, snakke med andre deltagere og dele refleksjoner går jeg jo glipp av. Men det er digg å ha fri fredag, sitte ute i hagen og myse på PC'en mens solen skinner og fuglene kvitrer. God pinse!

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no