søndag 9. november 2008

Med utgangspunkt i historiske personer

Jeg har med stor interesse fulgt Maritas og Leifs innlegg om hvordan de bruker historiske personer for å gi elevene en innfallsvinkel til lærestoffet. Vi har hørt om oppretting av liksom-Facebook-profiler, dagboknotater etc. Dette tror jeg er en glimrende måte å få materialet til å bli mer levende for elevene på samtidig som vi kan utnytte potensialet i det de kan om digtale nettverk, deres preferanse for heller å bruke bilde og lyd fremfor tekst, og ikke minst kan vi flette inn mange ulike verktøy og komme frem til en rekke ulike elevprodukter. Jeg har spunnet videre på disse ideene med min egen skolehverdag i Vg3 som utgangspunkt, og jeg ser for meg mange spennende innfallsvinkler og muligheter. En utfordring er å få alle elevene til å sette seg inn i mer enn sin egen historiske person. Klarer vi det vil kanskje problemet med å få elever i vg3 til å fatte betydningen av det moderne prosjektet være løst langt på vei. En annen utfordring er å få tak i de lange linjene, finne overføringsverdier og forbindelser på tvers av fag. Her bør en engasjere både historielærere, realister og språklærere. Religion blir også viktig - hvilken rolle spilte Kirken? Store tenkere, forfattere og politisk viktige personer kan gå inn i et samspill i et slikt prosjekt. Dersom skrittet tas langt nok vil det ikke være noe problem å lage fordypningsoppgaver i vg3 ut av dette.

Hvilke verktøy kan være aktuelle å bruke? Jeg ser for meg at vi kan bruke utrolig mange forskjellige: blogg, wiki, vlogg (videoblogg), tidslinjer, Google Maps og Google Earth, Photo Story, Audacity, Movie Maker, Flickr, Picknik, Wordle etc etc etc.

Jeg har på ingen måte tenkt ferdig rundt dette, men jeg ser for meg at en måte å komme i gang på kan være:

  1. Velge historisk person. Forfattere, kunstnere, politikere, vitenskapsmenn, filosofer etc.
  2. Skrive seg inn i personens liv. Det er også mulig å bruke lyd og bilder til dette
  3. Sette personens liv inn i en historisk sammenheng
  4. Finne berøringspunkter mellom personene som er representert i prosjektet
  5. Finne berøringspunkter mellom personene i prosjektet og historien generelt
  6. Finne ut noe om hvilken innflytelse personen har hatt på sin samtid og ettertid
  7. Finne ut noe om hvordan personen er påvirket av sin fortid og samtid gjennom å studere tekster, bilder etc som denne har skapt
  8. Prøve å si noe generelt om hvordan tenkning og samfunn henger sammen

Det kan komme veldig mange ulike produkter ut av dette. Jeg forestiller meg for eksempel:
Blogginnlegg: Friskriving, teksttolkning, dagboknotater, analyser
Tidslinjer: Både over den enkeltes liv, men også linjer som viser sammenhenger mellom flere personer. Lyd, bilde & video kan legges inn.
Lydfiler: mp3/podcasts som inneholder lingnende ting som det ovennevnte. Kan implementeres i blogginnlegg
Vlogg: dramatiseringer, dagbokinnslag a la Robinson-ekspedisjonen (realitysjanger)
Bildefortellinger: Fotofortellinger, bildekollasjer med eller uten lyd
Wiki: artikler, oversikter, presentasjoner
Rollespill: Både digitale og "live"
(Føy til flere alternativer her)

Men minst en utfordring gjenstår: Jeg har hatt innvendinger mot å bruke Facebook til denne typen prosjekter. For det første blir det fort problematisk dersom elevene i det ganske land oppretter Bjørnson- og Ibsen-profiler over en lav sko. Det blir kaos. For det andre tror jeg at det er greit med litt tettere skott mellom jobb og fritid også for elever. Vi bør derfor velge en annen arena. En tjeneste jeg såvidt har begynt å utforske er Ning. Der kan man sette opp nettverk som er både åpne og lukket, det er mulig å legge til både blogg, forum, bilder, video, chat, notater (wall) osv. Det blir omtrent som en Facebook-profil (ja, det finnes apps'er også på Ning, men de er ikke så spennende der heller). Kanskje det er svaret?

Dette er noe av det mer interessante jeg har fundert over på en stund. Jeg er ivrig etter å dra i gang noe, men for å gjøre noe slikt er det nødvendig med skikkelig forarbeid. Hva har jeg glemt å tenke på så langt?

Foto: "4", CC-lisensiert av Derrick T på Flickr

7 kommentarer:

Torill sa...

Jeg har også fulgt med på dette og synes det er et utrolig bra opplegg. Dessverre underviser jeg bare i reiseliv i år, men hadde jeg hatt norsk også så ser jeg for meg at elevene kunne ha skrevet reisebrev fra for eksempel Sigrid Undset i Roma, Hamsun i Amerika etc etc. Jeg savner virkelig norskundervisningen. Samarbeid med andre norsklærere er ikke aktuelt, ingen er interessert. Det er mange temaer i reiseliv som går igjen i andre fag som for eksempel historie, samfunnsfag, religion og mye mer.

Ingunn sa...

Ja, det var en god ide! Jeg har allerede lagt det til på min samleside i OneNote der jeg prøver å sammenfatte alle tankene rundt et slikt prosjekt. Jeg skal prøve å få til noe gjennom å prøve ut dette som kan gi avkastning både til elevenes litterære program og fordypningsoppgaven for i hvertfall noen av dem. Du har også rett i at reiseliv kan involveres her, vi har elever som har dette som fag vi også. Synd at det er lite klima for samarbeid hos dere, det blir nok bedre etterhvert.

Anne Cathrine sa...

Kun vært morsomt å knytte til samfunnsøkonomi. De har god nytte av å lære mer om store personer i dette faget. Faktisk har vi flere norske Nobelprisvinnere. Elevene bør da få skrive om en person innenfor det fagområde eleven er mest interessert i om det er fyikk, norsk, historie, samfunnsøkonomi. Vil kanskje gi en dobbel effekt: bedre i norsk og bedre i det andre faget! Vurdering? Alt som resulterer i skriftlig arbeid kan vi som faglærere få tilgang til. Rollespill kan du jo filme?

Guttorm Hveem sa...

Social Media Classroom kan vel kanskje dekkje behova?
SMC

Elles finst jo community builder for joomla.
Begge deler er gratis, og tek ikkje så lang tid å setja opp.

Ingunn sa...

@AC: Jeg har sendt deg en invitasjon til å være med på et prøveprosjekt. Kan bli moro!

@Guttorm: Takk for tipsene - legger dem i verktøykassa :)

Marita sa...

Spennende tanker der elevene forhåpentligvis vil få øynene opp for de store linjene. Jeg er enig i at Facebook ikke egner seg, det kan fort bli litt komplisert. Det kan jo sikkert også være en fordel med et nettverk man kan lukke og som ikke er der elevene er til daglig, selv om det jo også er en fordel at det er åpent. Det går ikke an på bruke en wiki da? Men da går man glipp av profilaspektet, og mulighetene for kommentarer osv. er jo ikke helt de samme. Det blir spennende å følge dere!

Ingunn sa...

Jeg har faktisk lagt wikien til nettverket, det er veldig spennende å se hvor fleksibelt et Ning-nettverk faktisk er. Man kan legge eksterne sider i fanebladene slik at orienteringen er veldig enkel. Elevenes blogger kan også enklet legges til her. Dersom en er vant til å orientere seg på Facebook vil det også være enkelt å finne frem i et Ning-nettverk. Kanskje dette kan være det virtuelle klasserommet som hverken bloggen, wikien eller enda mindre Its'L klarer å være hver for seg?

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no