onsdag 12. november 2008

Litterært program

Etter Kunnskapsløftet har vi fått en ny større oppgave som elevene skal gjennomføre i tillegg til den tradisjonelle fordypningsoppgaven (særemnet) i Vg3, nemlig at de skal "sette sammen og fremføre et litterært program". Hva vil det si? Og hvordan kan vi utnytte digitale verktøy i denne sammenhengen?

Jeg ser for meg at vi må kombinere tradisjonelle og nye metoder for å løse dette på en tilfredsstillende måte. Elevene må få være med og avgjøre hva de vil fremføre om, de må få en viss frihet i valg av presentasjonsform, men jeg har et ønske om å få dokumentert presentasjonene deres slik at vi kan ta vare på dem for ettertiden, enten i form av videoopptak eller lydopptak. Da vil vi kunne bruke dem som repetisjonsmateriale, og det kan inngå i elevenes portefølje. Dersom noen elever ønsker å produsere egne digitale presentasjoner bør det også være rom for det. Likevel setter tidsnøden i Vg3 begrensninger for hvor mye tid vi kan bruke på å lære opp elever i videoproduksjon, lage podcasts osv. Dette er med andre ord ferdigheter som elevene bør ha tilegnet seg tidligere i utdanningsløpet, og jeg mener at vi bør satse på at Vg1-elevene bruker tid på å gjøre seg kjent med ulike verktøy slik at de utvikler et variert repertoar. Det vil de ha glede av de neste årene.

I forberedelsesfasen må elevene skaffe seg oversikt over mulige temaer de kan jobbe med. Det kan gjøres gjennom tradisjonelle gjennomganger av perioder, temaer, forfatterskap osv. I tillegg kan elevene bruke blogg, wiki og rollespill til å sette seg inn i stoffet. Selve fremføringen skal forholde seg til et publikum og kan foregå fra en scene, eller det kan være en film/"fjernsynsprogram" eller lydopptak/"bokbad". Podcast er i såfall ett alternativ.

I mine klasser vil jeg satse på følgende opplegg i år:

  • Elevene deles inn i grupper
  • De velger selv tema og presentasjonsform
  • Forberedelsesfasen dokumenteres på bloggene deres
  • Fremføringene filmes, eventuelt kan vi produsere lydopptak i skolens lydstudio
  • Publikum (de andre elevene) forbereder spørsmål til gruppene under fremføringen som gruppedeltagerne svarer på i etterkant av presentasjonen
  • Dokumentasjon i form av film eller podcaster legges ut på klassewikien, elevene kan også publisere sine ting på egne blogger
  • Elevene skriver en egenvurdering på bloggen
  • Vurderingen legger vekt på alle faser i prosessen, ikke bare selve fremføringen.
  • Tidsbruk: Forberedelsesfase på skolen - elevene blir introdusert for oppgaven, gruppene etableres og begynner å tenke på mulige løsninger (noe tid settes av til dette i uke 47-48).To fagdager til planlegging og innøving (uke 49 og 50) + en fagdag til fremføringer (uke 51), resten gjøres hjemme.

Er dette en realistisk modell? Lærestoffet hører også inn under flere andre kompetansemål, og det bør derfor være greit å sette av ganske god tid til dette. Under er den presentasjonen elevene mine får når vi setter igang med forberedelsene. Det er naturligvis mye informasjon som ikke står på lysarkene. Planen er derfor å lage en screencast av dette etter at jeg har gått gjennom den i klassene og legge ut på klassewikien vår.

7 kommentarer:

Leif Harboe sa...

Det er litt med tidsbruken her som gjør at jeg antakelig kommer til å gå inn for en noe forenklet variant.
Jeg tror jeg deler klassen inn i grupper. Gruppene tar/velger/finner et tema. Finner så korte litterære tekster som passer til temaet. Gruppen skal ha noen - (to?) personer som skal visualisere. De skal lage et billedkulisser som skal passe til diktene/temaet. Så kan de spille musikk som passer før-mellom og etter tekstlesingen. De som skal lese, må øve seg selvsagt, hver gruppe får 10-12 minutter? Må bestille auditorium, tror jeg har lyst til å invitere rektor/avdelingsleder, eventuelt andre kolleger, det har noe med å gjøre dette litt spesielt og høytidelig. Da er det greit med gjester "utenfra".

Ingunn sa...

Ja, jeg tror nok at tiden jeg har satt av er i meste laget. Problemet er mest at jeg reiser bort en uke like før dette skal være ferdig, og elevene må nesten ha oppfølging i forberedelsesfasen. Men siden vi har fagdager bruker jeg nok ikke alle timene i to uker til dette, det er nok å sette av halve dagen, kanskje. Jeg liker forøvrig ideen om å invitere ledelsen og kolleger. Vil det bli for hele trinnet, eller bare for dine elever?

Anonym sa...

Vi tenkjer oss ein noko enklare variant, vi vil slå det sammen med læreplanmåla om modernistiske tekster og modernisme - og kreve at elevane framfører både eigenproduserte modernistiske tekstar og tekstar av forfattarar. Det vil seia at vi jobbar med modernisme no framover - også små skriveøkter -, og så sit dei med eit tekstkorpus dei kan velge frå. Vi krever også at det er ein tematisk samanheng i framføringa. Vi vurderer samanhengen og stemmebruken. Seinare skriv dei eigenvurdering - lenger er ikkje planlegginga komen. Som du ser - lite digitalt dette, det har med noko med ressurssituasjonen for Vg3 å gjera, dei har lite tilgang til maskiner, men også noko med å øva på "stemmeframføring" - noko i alle fall eg forsømmer.

Leif Harboe sa...

Jeg har kastet ut ideer - men jeg tror ikke vi blir samkjørte her. Jeg mener å se at noen velger vekk punkt i læreplanen som krever for mye med unnskyldningen - det er så mye - vi rekker ikke alt, noe må vi kutte ut. Så blir det chalk and talk og svært mye tid på klassisk tekstarbeid.

Ingunn sa...

Ja, det er en god ide å la elevene produsere egne tekster. Det kommer jeg til å legge inn i min planlegging. Leif: Sikter du til eget kollegium her? Planen din virker høyst overkommelig. Dessuten tror jeg at mange elever vil finne dette ganske interessant.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Skulle ønske du var vår norsklærer... Sitter her og har ikke peiling på tema til det skjønnlitterære programmet, men ingen hjelp å få du...

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no