tirsdag 22. januar 2008

Hvorfor blogge på skolen?

For elevene gir det mulighet til å:

- øke deres digitale kompetanse

- lage sammensatte tekster

- reflektere over fagstoff

- gi uttrykk for tanker og meninger

- få formelle og uformelle tilbakemeldinger fra lærer og medelever

- dele med andre

- lage personlige, kreative blogginnlegg

- få utløp for skriveglede

- få en samlet oversikt over hva de har jobbet med gjennom tid

For lærerne gir det anledning til å:

- få et riktigere/bredere inntrykk av de "stille" elevene

- skape et annet forum enn klasserommet for å kunne gi andre typer tilbakemeldinger

- legge til rette for å utvikle elevenes digitale kompetanse

- gi opplæring i utvikling av sammensatte tekster

- bruke bloggen som en del av vurderingsgrunnlaget i norsk skriftlig

- få en samlet dokumentasjon av hva eleven har jobbet med over tid

- bruke blogginnlegg som grunnlag for diskusjoner i klassen

- bruke blogginnlegg som utgangspunkt for muntlig eksamen

Ulemper:

- Noen elever kommer ikke til å følge opp

- Det kan bli tidkrevende å følge opp bloggene med 60 elever å ivareta

Forutsetninger:

- Klare forventninger til hva bloggen skal brukes til

- klare forventninger til hvor ofte bloggen skal oppdateres

- klare/samstemte forventinger fra elevene og lærerne til hvor ofte læreren skal se på bloggene

- realistiske forventninger fra lærerne til hvor mye tid som skal brukes på dette


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no