mandag 16. mars 2009

Mike Wesch i Bergen 2009

Liveblogging - noen notater fra forelesningen til Dr. Mike Wesch, Assistant Professor of Cultural Ethnology at the University of Kansas.

mike wesch Utgangspunkt: Vi er knyttet sammen på måter som ikke var mulig tidligere. All slags informasjon er tilgjengelig hele tiden. Det er ikke lenger grunnlag for undervisning og testing slik vi kjenner det. Sammen med oss i rommet er 1.4 milliarder andre som kan bidra med input hele tiden. Wesch krediterer studentene som sin viktigste inspirasjonskilde og læringsressurs.

Han forteller fra sine doktorgradsstudier i Papua Ny Guinea. Merkelig opplevelse å nærmest miste sin identitet fordi stammen ikke kunne lese krediteringene hans - så utrolig mye er knyttet til papir i vår kultur. I begynnelsen ingen ordentlig kommunikasjon pga språkmangel. Myndighetenes krav om registrering endret samfunnet der. Innføringen av skrift førte til at de måtte velge hvilket navn som var deres "egentlige" navn, selv om de naturlig forholdt seg til en hel rekke betegnelser akkurat som vi gjør (venn, mor, onkel osv). Refleksjon: Media er ikke bare verktøy. Når media endrer seg, så endrer også relasjoner seg. Relasjonene til kunnskap, begreper, identitet. Verktøyene endrer måten vi interagerer på (han viser kortversjonen av The Machine is Us/ing Us). Forklarer hvordan videoen kunne bli så populær ved hjelp av Digg, delicious mm. Hemmeligheten er brukeregenerert distribusjon. Brukergenerert rating, filtrering, organisering osv. er et av de mest sentrale kjennetegnene på sosial web.

Hva betyr dette for utdanning og skole? De som plukker opp denne teknologien vil være dem som ser den som nyttig for å løse problemene i skolesektoren. Mange kommer ikke til å plukke den opp, de vil ikke se nytten. Læring er basisen for å være menneske. At elever er ufokuserte, kjeder seg osv handler om at de ikke klarer å finne ut hva som er betydningsfullt av det som skjer i klasserommet. De fullfører 49% av oppgavene de får, de kjøper dyre bøker som ikke blir lest, de betaler for dyre klasser som ikke følges opp. De trenger å få muligheten til å føle seg betydningsfulle, til å finne mening i det de gjør.

Remix av innhold er kjernen av den sosiale web'en. Hvilken betydning har dette? Betydningen av å spille med, ha innflytelse. Dette er ikke massemedia. Endring av media har alltid ført til spådommer om at alt vil endre seg, vi vil slutte å bruke bøker, utdanne lærere, elever vil ha hjemmeskole etc. Slik går det ikke nødvendigvis. Men dagens elever blir forvirret av og relaterer ikke til et skolemiljø som til forveksling er likt det samme som elevene hadde på 1800-tallet. Hvordan er PPT annerledes enn tavla? Tavla er langsom, gir rom for interaksjon, men har sine begrensinger. Mangler bilder, video, lyd. PPT oppmuntrer til memorering av kulepunkter og gir inntrykk av at dette er det som skal til for å ta eksamen. Klasserommet oppmuntrer til å tro at det er begrenset hva en kan lære, så følg reglene og "spill med". I dette ligger krisen, mangelen på signifikans i læring.

På papir ble informasjon "en ting" med materielle kvaliteter (plassert i bøker, oppbevart i hyller, biblioteker). Hyperlinking viste at den samme teksten kan være mange steder samtidig. Hypertekst er ved kjernen av det som utgjør nettet i dag. Det er umulig å tenke seg nettet uten. Sammenligner TV-produksjonen i USA med innholdet på Youtube. Youtube har nemlig produsert flere timer video de siste seks månedene enn de tre største tv-selskapene i USA har på 60 år. Informasjonen på nettet er diskutabel, og diskusjonene er synlige (historikken på wikipedia, f.eks.). Tagging er en annen måte å organsisere informasjon på som er unik for nettet. Vi trenger altså ikke mapper, permer, bøker til dette. Et annet verktøy er RSS, la informasjonen finne deg fremfor å lete etter den.

PÅSTAND: Læring er tilegnelse av kunnskap. Men hva med diskutere, skape, produsere? Skape sigifikans? Hvordan kan læreren skape signifikans i klasserommet? Utfordringer: Adspredt fokus (litt her, der og alle steder på en gang: twitter, facebook, mobilen etc), informasjonsoverflod (surfing). Noe av det vi må gjøre er å gjenkjenne og få oversikt over læringsmiljøet så vi kan hjelpe elevene med å gjøre det samme. Vi må skape et miljø for deltagelse, seriøs lek. Leking er læring. Den kollektive intelligensen er uovertruffen.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tusen takk Ingunn!

Anonym sa...

Takk for fin post. Jeg tenker videre:

Skole, undervisning og læring må tas fra hverandre og settes sammen på nytt - på måter som er radikalt nye - for de som har størknet i de gamle - men helt kurante for de som har vært vant til å eksperimentere med læringsformene.

Læring er lek - i betydningen utforsking og mestring.

Wesch sier "sannheten om læring" akkurat nå - slik Clay Shirky sier "sannheten om media" - det mange aner, men ikke klarer å sette ord på:

http://www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapers-and-thinking-the-unthinkable/

Han har fått 285 kommentarer på de første tre dagene.

Nothing is more powerful than an idea whose time has come ....

Ingunn sa...

Ja, skolen må settes sammen på nytt uten å miste det som faktisk er bra ved den på veien. En kjempeutfordring. Jeg har mange spørsmål og få svar, som så mange andre. Men uten undring, spørsmål og utforskning skjer ingen endring, så jeg funderer frimodig videre. Et skritt i riktig retninge er at stadig flere lærere ser ut til å bli fortrolige med tanken om at de står sterkere sammen enn alene, og at det finnes mange mulige veier fremover.

Martin Aa sa...

Tusen hjertelig takk! Håpa veldig på referat fra deg. Mesteparten av innholdet var ting han forsåvidt også sier i Youtube-videoene sine ser det ut som? Stemmer det med ditt inntrykk?

Ingunn sa...

@Martin: Ja, det var for såvidt kjente ting alt sammen. Det var likevel veldig flott å få høre det fra hans egen munn, og kanskje det at jeg har sett videoene på forhånd gjorde det mulig å skrive et referat som blir begripelig - mannen snakker som en mitraljøse! Han er imponerende.

Reidunn Horgen sa...

Så spennede å få følge med fra sidelinja. Utrolig interesante tanker om "framtidens skole". Må sjekke mer om hva denne mannen står for. Hilsen Reidunn denne gang (apropo til visningsnavnet)

Linn sa...

Spennende!Du er god alstå! Del og bruk ble forresten nevnt flere ganger på Rogalandskonferansen i Haugesund i dag og:D

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no