tirsdag 17. juni 2008

Planlegging av neste år i norskseksjonen

I dag gjennomførte vi vår første felles plandag i norsk på Sandvika vgs. Skolen har naturligvis vanlige planleggingsdager også, men vi fikk en egen dag til norskseksjonen nå i sluttspurten mot ferie. Det viste seg å bli både interessant og nyttig. I løpet av formiddagen fordelte vi ansvarsområder som forfatterbesøksansvarlig, film/kinoansvarlig, teaterbesøkansvarlig, bibliotekkontakt, IKT-ansvarlig osv. I tillegg fikk vi snakket litt om hva som skal være satsningsområde for hvert trinn, f.eks. at vg1 skal fokusere på digitale fortellinger og blogging, mens vg2 skal lære å lage podcaster og å bruke Power Point riktig. Siden vg3-elevene våre foreløpig ikke har brukt blogg i skolesammenheng skal de få prøve ut dette nå. Etter lunsj fordelte vi oss trinnvis, og vi fikk fastlagt alle prøver, innleveringer og større oppgaver som skal være på vg3 i løpet av skoleåret i løpet av et par timer. Ledelsen vår har pålagt oss å ha minimum tre vurderinger i hver delkarakter, så det er et tøft løp både for oss og elevene siden norsk er det eneste faget med tre karakterer - det vil altså si 18 prøver og innleveringer pr elev pr år. De andre trinnene gjorde tilsvarende. Det foreløpige utkastet til årsplan som Leif har tatt initiativet til kom i høyeste grad til nytte, og vi brukte det som utgangspunkt for planleggingen. Det gjenstår å vekte de ulike oppgavene, og det kan diskuteres om vi legger for stor vekt på tradisjonell skoleskriving, men noen egentlig tentamen med knirkende tentamensvakter blir ikke nødvendig i denne typen plan. Vi har også lagt inn at de skal skrive en wiki over hele året, noe som vil komme til nytte blant annet til repetisjon. Gjennom dette vil de kunne få trening i samskriving også, og dermed i beste fall få økt bevissthet om egen skriving. Ved årets slutt har de

- skrevet både korte og lange individuelle saktekster
- prøvd seg som forfattere av skjønnlitterære tekster
- skrevet blogg over tid
- skrevet wiki-artikler sammen med andre
- fremført et litterært program i form av bokbad/podcast
- deltatt i språkdebatt/rollespill fra 1800-tallet
- holdt foredrag om et selvvalgt fordypningsemne

Det var ikke så lite gjort på en dag, synes jeg. Men først og fremst er jeg fornøyd med dagen fordi jeg har så mange flinke og hyggelige kollegaer å jobbe sammen med. Ikke rart jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag.

Foto: Luiginter på Flickr

4 kommentarer:

Leif Harboe sa...

Stussa litt over at ledelsen påla dere så mange vurderingssituasjoner 18 stk! - det er i praksis 2. hver uke!!!! Logikken tilsier at det også da skal gjelde Vg1 og Vg2.
Jeg mener at en bør kunne bruke resultater fra høsten når en skal vurdere hva som er elevens sluttkompetanse - dvs at når en har jobbet med et læringsmål eksempelvis i september og gitt elevene karakter på dette, inngår det i karaktergrunnlaget

Ingunn sa...

Ja, det er veldig mye. Men for å overleve gjør vi noen av dem veldig små, f.eks en flervalgsprøve på It,s eller en liten grammatikkoppgave. På den måten blir det i praksis ca to store og en liten vurdering pr karakter pr termin. Fremdeles er det veldig mye.

Leif Harboe sa...

Jeg tror verken elever eller lærere er tjent med så mange vurderingssituasjoner, jeg synes skolen må argumentere faglig for hvorfor dette er måten å gjøre det på. Som jeg sa, mener vi en kan argumentere faglig for at det elevene oppnår på høsten, skal være med og gi grunnlag for en brei vurdering av sluttkompetanse.

Anne Cathrine sa...

Jeg er imponert. Kjempenyttig for oss andre lærere å kunne se deres årsplan, så lett tilgjengelig. Greit for meg som også skal ha vg3 og se hva det er de holder på med i de enkelte periodene. Når dere har lært dem podcast, blogg med mer, så kan jeg bruke det i mine timer.

Når det gjelder vurdering, hva mappevurdering, egenvurdering. I nynorsk kanskje, hvor det handler mye om grammatik og ordfeil som kan være enklere å forbedre og å vurdere selv. Vel, kjenner for lite til fagene deres...

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no