søndag 24. februar 2008

norskboka.no

På vei ut av innkjørselen med bilen full av unger, ski og klær fikk jeg røsket med meg innholdet i postkassa - og heldigvis, der lå boka jeg hadde bestilt noen dager tidligere! Fem dager på en hytte uten internett skulle kortes ned bl.a.med å lese om hva jeg kan bruke nettet til i jobbsammenheng.
norskboka.no er skrevet av Leif Harboe, og den er en liten, inspirerende og lettlest bok som gir bra oversikt over en del av de mange gratisprogrammene og web-applikasjonene vi etterhvert har fått tilgang til. Boka er en innføring i det som vi etterhvert kjenner som web 2.0, en populærbetegnelse på en rekke tjenester som har som fremste fellestrekk at de ligger på nettet og at brukerne selv fyller dem med innhold. Typiske eksempler er Google, Facebook, You tube og Flickr. Men det finnes mange flere, og mange av dem har stor relevans i undervisningssammenheng - ikke bare for norsklærere. Harboe åpner med å gjøre greie for hvordan innføringen av IKT i skolen må få konsekvenser for undervisningsmetodene vi bruker. Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal ha etter Kunnskapsløftet, men samtidig bør disse ferdighetene være integrert i andre basisferdigheter som lesing og skriving. Noe av det viktigste vi skal lære elevene våre er å skaffe til veie den informasjonen de trenger og å vurdere den kritisk, samt å opptre med redelighet på nettet - mao god nettskikk.
norskboka.no går gjennom hvordan vi kan bruke verktøy for innsamling og systematisering av informasjon (bl.a. del.icio.us, ScrapBook, Google Notebook), leseverktøy (Google Reader, bloglines) og en rekke verktøy for produksjon av digitale/sammensatte tekster (bl.a. Google Docs, Flickr, Wikispaces, Blogger, Photo Story). Mange av disse tjenestene er nok ikke kjent for andre enn de ivrigste nettbrukerne, og derfor er denne boka en fin og oversiktlig innføring for dem som føler seg passivisert av informasjonsflommen på nettet. Siden jeg har lest bloggen til Leif Harboe i noen måneder nå har jeg allerede stiftet bekjentskap med mange av de verktøyene boka tar opp. Den føltes likevel nyttig fordi den gir viktig pedagogisk begrunnelse for hvorfor det er nødvendig å integrere internettets muligheter i undervisningen, og også hvorfor vi som lærere må ta kontroll over informasjonsstrømmen. En viktig konsekvens av økt nettbruk er faren for plagiering, og dette blir også diskutert i boka.
Derfor vil jeg anbefale alle som er interessert i å være med på å utnytte mulighetene som ligger i at elevene har pc og internett tilgjengelig i klasserommet, løp & kjøp! Harboe, Leif: norskboka.no. Digitale verktøy i norskfaget, Universitetsforlaget, 2008. ISBN 978-82-15-01241-4.

1 kommentar:

Ben sa...

Wow er bra å være tilbake med eksen min igjen, takk Dr Ekpen for hjelpen, jeg vil bare gi deg beskjed om at du leser dette innlegget i tilfelle du får problemer med kjæresten din og fører til skilsmisse og du ikke Ønsker skilsmissen, er Dr Ekpen svaret på problemet ditt. Eller du er allerede skilsmisse og du vil fortsatt at han / hun skal kontakte dr. Ekpen stavebeslåingen nå (ekpentemple@gmail.com), og du vil være glad for at du gjorde det

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no