fredag 13. august 2010

Årsplan i norsk for Vg1

Ferien er ugjenkallelig over, og det er i grunnen helt greit! I år skal jeg starte opp med to helt nye klasser, en første- og en andreklasse, og jeg gleder meg til å komme i gang. Jeg har også andre oppgaver i vente, blant annet som epedagog i Akershus, men det får det kommer mer om i en annen post.

Jeg har som de fleste av mine kolleger brukt de siste dagene til å planlegge neste skoleår. Foreløpig har jeg bare rukket å detaljplanlegge det jeg har tenkt å gjøre i Vg1. Det tar lang tid å skrive årsplaner, men jeg har heldigvis hatt noen å stå på skuldrene til, denne gangen særlig Inger Hilde som velvillig har delt sin egen plan. Planen min er fremdeles ikke ferdig, for den må selvsagt drøftes med de andre lærerne på teamet mitt først. Kanskje blir den temmelig mye endret i løpet av neste uke. Men slik har jeg i hverfall tenkt, i grove trekk:
 • undervisningen styres ikke av læreboken, men av kompetansemålene
 • viktig med innføring i gode digitale verktøy tidlig i 1. termin
 • vi må etablere godt fellesskap rundt wikiskriving
 • blogg brukes best til personlig refleksjon og deling
 • en lengre periode med hovedfokus på sidemål hver termin er antagelig bra
 • mye muntlig aktivitet i timene er bra
 • regelmessige leseøkter er viktig - for lite tid til litteratur alltid
 • prosessorientert skriving før "tentamen"
 • fordypning i to skriftlige sjangre pr termin i henhold til Sandvika-modellen
 • hyppig egenvurdering er viktig
 • utarbeide vurderingsskjema sammen med elevene
Dersom du vil se på planen for Vg1 ligger den ute som et Google-dokument. Når jeg er ferdig med Vg2-planen legger jeg den ut også.

Jeg regner med å etablere en felles blogg for min nye førsteklasse til å legge ut oppgaver på, eller jeg viderefører den jeg hadde i fjor. Andreklassen har en blogg som de brukte i fjor, så den kan jeg overta. Det kan også hende at jeg lager nye facebooksider til de to klassene, men det blir nok ikke gjort første uka. Jeg må først forsikre meg om at det ikke blir for mye støy for dem (les: uoppmerksomhet) dersom jeg sender dem inn dit. Liv har gode, interessante erfaringer med facebook i undervisningen, og det er fristende å prøve igjen. Vi har også wikien vår, den er det fristende å videreføre og utvide til å gjelde alle tre årene. Det kommer selvsagt an på hva kollegene mine ønsker, men jeg merker at jeg nå er mest klar for å bygge videre på det vi allerede har skapt, ikke alltid begynne forfra. Er det noen andre som føler det sånn?
Jeg vil gjerne ha innspill på planen min, så har du synspunkter på den er kommentarfeltet åpent!


13 kommentarer:

Leif Harboe sa...

Jeg synes det første punktet er spesielt viktig, at en tar utgangspunkt i kompetansemålene, ikke en lærebok.

Bjørn Helge sa...

Enig i punktene dine - men usikker på hvordan det skal bli tid til alt. Planen din lå ikke åpen - har bedt om tilgang, men antar du mente å legge det åpent?

Ingunn sa...

@Leif: Jeg er helt enig. Det gir dessuten en helt annen frihet i planleggingen.

@Bjørn Helge: Merkelig - får du ikke frem årsplanen via lenken? Jeg skal legge den helt åpen, så går det kanskje bedre.

LK sa...

Å min kjære engel, så fantastisk glad jeg er for å skulle dele fag med deg igjen!!! Klemklemklem!

Ingunn sa...

Takk det samme, kjære LK:) På tide, synes jeg.

Anonym sa...

Jeg synest det er veldig fint at du tar med ulike digitale verktøy i undervisningen din! Det er positivt å se at også lærere tar i bruk verktøy som blogg og facebook da dette er en stor del av hverdagen vår. Jeg tror også det er viktig for ungdommene å lære skikk og bruk på nettet, noe som sikkert dukker opp i undervisningen.
Jeg vil også påpeke det positive i at du har lagt vekt på en lengre periode med hovedfokus på sidemål, da dette var noe jeg selv savnet når jeg selv gikk på vgs.
Lykke til med arbeidet !
Mvh Marianne

Anonym sa...

Hei, du har mange gode punkter i din planlegging. Det at man må sammenkjøre og avtale ting med kolleger er vel helt vanlig og lurt. Jeg liker at du ikke la lærebøker styre undervisningen, men at kompetansemålene får fokus. Husk at det er lærerenskompetanse som gjør det mulig :).

Du skriver at muntlig aktivitet i timen er bra, jeg tolket det sånn at alle elevene kan komme med innspill og at undervisningen er slik oppbygt at alle elevene også har sjans til å si noe.

Slik Marianne nevnt tidligere så synes jeg at facebok er en fin måte å skape sammenhold i klassen. Og ikke bare det, her kan elevene også sende seg meldinger etter undervisningen. Facebok kan også brukes under sidemålsperioden, der elevene skal sende kun mailer på sidemål til hverandre.

Hilsen Haakon Alex

Anonym sa...

Eg synst du har mange gode punkt i planlegginga di. Ikkje minst det at kompetansemåla legg føringa for faget, og ikkje lærebøkene.
Du skriv blant anna at "en lengre periode med hovedfokus på sidemål hver termin er antagelig bra". Eg trur og at fokus på sidemål er viktig, ikkje minst for å gjere elevane meir medvitne og reflekterte kring begge skriftspråka. Ofte er sidemålet litt framandgjort for elevane, og meir fokus på sidemål trur eg difor er lurt. No veit ikkje eg om det er snakk om nynorsk eller bokmål som sidemål, men skal ikkje begge sriftspråka i følge læreplana vektleggjast likt i norskundervisninga? Bør ikke då begge ha like stort fokus gjennom termina? Eg sakna i alle fall det då eg gjekk på vidaregåande, då vi hadde nynorskundervisning sterkt adskilt frå resten av norskundervisninga. For oss elevane verka det difor som om det ikkje var ein integrert del av norskfaget, men ein eigen, adskilt del som vi ikkje var spesielt begeistra for, og som var framand for mange av oss.

Mvh anonym lærarstudent:)

Robin sa...

Eg må seie at du har teke med mange gode punkter på planen din, noko som vil sikre at både du og elevane får mye utbytte av timane. Som sagt mange gode punkt, men eg vil henge meg særlig opp i punktet om regelmessige leseøkter. Her er eg heilt enig, ein får aldri nok tid til litteratur. Til dømes å lese romanar og noveller i skulen, og i etterkant ha tid til å jobbe med dei. Dette ser eg på som eit veldig viktig punkt for norskfaget som det naturligvis kjem under, men det har også eit tverrfaglig perspektiv. Lesing berører alle fag, og på den måten er det sentralt at elevane blir gode lesarar og får tilegne seg gode lesestrategiar.

Hvis ein norsklærar kan spre leseglede og litteraturinteresse i norsktimane ved at elevane får lese meir, mye meir enn no, da er sjansen stor for at dei begynne å lese meir på fritida også. Og dess meir dei lese, dess betre blir språket deira, ordforrådet og skrivinga. Så ved å legge til rette slik at elevane får meir tid til lesing i norskfaget, da vil det få ringvirkningar til skrivedyktigheiten deira også.
Stå på og gi elevane meir til til lesing av skjønnlitteratur i skulen slik at dei får eit godt forhold til bøker.

mvh.

Robin Einarsen Wollstad

Anonym sa...

Jeg synes du har med mange relevante punkt i planleggingen din. Og du har sikkert kommet godt i gang med mye allerede. En lengre periode med nynorsk kommer helt sikkert godt med. Jeg hadde nynorsk fra 1. til 10. klasse, men da vi hadde nynorsk på vgs lærte jeg mye nytt, som vi ikke hadde lært på grunnskolen. Digitale verktøy er også viktig, mener jeg. De har antageligvis kommet for å bli, så dette er nok noe elevene dine kommer til å få bruk for.

Jeg synes også det er bra at du fokuserer på kompetansemålene, og ikke boka, da de ulike bøkene kan inneholde forskjellig undervisningstoff.

Egenvurdering og vurdering sammen med elevene er positivt. Da vet elevene hvilke mål de skal nå, og hva som forventes av de. Her kan de også finne ut, på egen hånd, hva de mestrer og hva de må arbeide mer med.

Alt i alt synes jeg du har en god plan. Håper det lykkes :)

Mvh lærerstudent.

Unknown sa...

Eg tykkjer du har fått med ein del gode punkt her. Eg må også nytte det å seie meg einig i det Robin seier, ein får aldri nok tid til litteratur. Eg håper det at elevane får god nok tid til å lese på begge målformer og at det blir jobba like mykje med begge to. På spørsmål om det er nokre andre som føler det slik at man ikkje alltid skal byrje framifrå er eg aldeles einig. Det er viktig å lage planar som kan fungere fleire gongar, er dei vellykka kan man bruke dei fleire gonger. Er dei derimot ikkje vellykka, bør man forbetre dei, slik at ein heile tida får til det beste for elevane. Det er noko ein som lærar må passe på: å heile tida utvikle seg. Samtidig er det viktig å ikkje sette seg fast i eit spor, men heller vere med i tida. Det ser ut som om du er ein moderne lærer, så eg trur ikkje det skal vere noko problem:)

Kjetil D

Anonym sa...

Hei!

Eg likar det du skriv om ”en lengre periode med hovedfokus på sidemål hver termin er antagelig bra”. Når elevane får meir hovudfokus på sidemålet i kvar termin, vil dei lettare lære seg å ta i bruk sidemålet. Det største problemet med sidemål er at ein ikkje har det som eit hovudfokus i undervisninga. Ein har det berre ein liten periode i ein av terminane i løpet av eit skuleår. Meir fokus på sidemål vil betre kunnskapen til elevane og kanskje også gjere sidemålet meir spennande og kjekt for elevane. Kanskje vil dei også føle at det er meir meining i å lære to skriftspråk når dei faktisk brukar begge skriftspråka i stor grad på skulen. Slik det er no skriv ein bokmål på ein tentamen ein gong i året, og det blir enkelt for elevane og ikkje finne sidemålet viktig på grunn av nettopp dette. Syntes at å ha ein lengre periode med hovudfokus på sidemål verkar som ei god løysing!
Likar også dei andre punkta dine, og håpar du lykkast med utføringa av dei!

Mvh lærarstudent.

Linda sa...

jeg kunne ikke tro at jeg noen gang ville bli gjenforent med min eks-kjæreste, jeg var så traumatisert av å være helt alene uten kropp å være ved meg og være sammen med meg, men jeg var så heldig en dag å møte dette kraftig trollformler Dr Dawn Acura, etter å ha fortalt henne om situasjonen min, gjorde hun alt menneskelig mulig for å se at kjæresten min kom tilbake til meg, faktisk etter å ha trollbundet trolldommen kom min eks-kjæreste tilbake til meg mindre enn 48 timer, min eks-kjæreste kom tilbake og tryglet meg om at han aldri ville forlate meg igjen, 3 måneder senere ble vi forlovet og giftet oss. Hvis du har samme situasjon, er det bare å kontakte Dr Dawn Acuna på e-posten hennes: { dawnacuna314@gmail.com } tusen takk mor for gjenopprettingen min eks-kjæreste tilbake til meg,
*Hvis du vil gjenforenes med kjæresten din.
*Hvis du ønsker å bli gravid.
*Hvis du vil kurere noen form for sykdom.
Kontakt henne for løsning: Whatsapp { +2348032246310 }
E-post: { dawnacuna314@gmail.com }

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no