mandag 22. september 2008

Ulike skolekulturer

Jeg har vært på skolebesøk idag. Det ser ut til at jeg skal på ganske mange dette året. Oppdraget var å fortelle litt om hvordan vi bruker pc i skolen hos oss. Det ble en interessant erfaring. Til daglig er jeg i et miljø der de fleste er enig i at en pc i klasserommet bør endre vår undervisningspraksis, og der lærerne oppmuntres til å prøve ut nye verktøy og måter å undervise på. Vi gambler ikke med elevene våre, og læreplanmålene står alltid i fokus, men vi mener at vi må ta noen sjanser dersom vi skal kunne finne ut hva som virker.

I dag var jeg som sagt på en annen skole og delte noen av disse erfaringene. Jeg snakket mest om blogging og wiki. Det var sterkt engasjement i salen, og det kom mange spørsmål. Mange skeptiske spørsmål, men det er greit, man kan ikke vente umiddelbar jubel og entusiasme for alt nytt man vifter med. Det som forbauset meg var at mange av spørsmålene gikk på hvor relevant "denne bloggingen" var for eksamen til elevene? En slik holdning kan være vel og bra, men den kan også være konserverende og redusere læring til å skulle reprodusere eksisterende kunnskap. Det er et læringssyn jeg ikke kan godta. Jeg er av dem som mener at vi ikke utdanner elever til eksamen, vi utdanner dem til å mestre kravene fra et moderne samfunn så godt de kan. Derfor er jeg ikke alltid så redd for å la eksamen være eksamen og heller prøve å tenke i en litt større sammenheng noen ganger. Ellers går vi i samme fella som elever som ikke fatter hva de skal med både det ene og det andre som ikke har umiddelbar verdi i form av en karakter. Vi vet jo ikke alltid på forhånd hva vi trenger å vite. Eksamensordingen bør heller revideres slik at den i større grad måler det som vil bli etterspurt hos disse elevene i arbeidslivet og studietiden: Evnen til å samarbeide, finne sammenhenger og sette sammen kunnskap på nye måter.

Da blir det vel heller ikke nødvendig lenger å stille spørsmål om hvorvidt trening i kommunikasjon, samarbeid og digital dannelse er relevant.

Foto: Paul Worthington på Flickr

7 kommentarer:

Marita sa...

Interessant å lese, og en god oppsummering på slutten. Godt skrevet! Jeg ser ikke helt den store meningen med sentralgitt eksamen i norsk der eleven skal produsere en meningsfull tekst i en gymsal uten kontakt med omverden, og med tanke på hvor mye ressurser som brukes på den ene dagen og hva som blir "utbytte", vet jeg ikke helt om det går opp i opp...

Unknown sa...

That is interesting. I am just wondering what kind of skeptical questions they asked.

I agree with you about having them master skills rather than teaching the test. That is a flaw of the American educational system. Everything is based on numbers and statistics.

Ingunn sa...

@Marita: Det du skriver minner meg på at vi hadde ambisjoner om å skrive en kronikk om "vurderingssituasjonen". Skal vi ikke fortsette med den? Det henger jo sammen med dette.
@Ben: How interesting that you can read my blog although it's in Norwegian. How?
The questions they asked were connected to concern about using too much time on this, how this could be done without protection of the individual (the information on blogs are normally open to anyone), how it is possible to assess blog texts, what about plagiarism and so on. And that blogging is not teaching the test.

Marita sa...

@Ingunn: Ja, vi må gjøre det. Jeg har også tenkt på det, og tenkte på det da jeg leste innlegget ditt. Tror vi har nok å skrive om:)

Unknown sa...

I can read your blog thanks to Google. If I type in your blog's address at google.com, it gives me the option to translate it. It is pretty accurate. I wish I knew Norwegian. I studied and learned to translate Old English, which looks similar, but that doesn't help me much.

When my students create blogs I have them sign up with their first and last initials and the class number and some random word. So since I am Ben Davis (and we will pretend I am in my 5th class of the day), I would make my blog username bd5radiohead.

One of my friends started using RSS feeds to keep up with his students' blogging. That way the system would tell him when one of his students completed an assignment instead of having to go check. You probably already do that, though.

Below I have added the link to your page after being translated.

Bruc ellas Wel! (Old English for "Enjoy!")
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=no&u=http://tanketraader-ingunn.blogspot.com/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://tanketraader-ingunn.blogspot.com/%26hl%3Den

Ingunn sa...

@Ben: That's awesome! I have of course heard of this before, but I didn't realize that the translation were that accurate. Of course, there are quite a few mistakes, and the meaning is a bit blurred sometimes, but I guess you understand most of it from the context. The language seem very childish, though. Maybe I should try writing some posts on my blog in English instead.

I use RSS as well. It would be way too time consuming to check on 60 blogs every week if not. I assess the student's blogs twice each term, and that's it. Then I give them a more thorough evaluation (and grades). The rest of the time I only comment on their blogs every now and then.

Old English and Old Norse were quite similar like a 1000 years ago, but modern Norwegian differs significantly from Old Norse. We can't read it without education. I studied it at the university, and was able to interpret a few texts, but that was it.

Unknown sa...

A print out of Google's translations from Norwegian to English would be a good assessment for your students. You could have them look for age-appropriate language. That would be a little higher level thinking than just correcting grammar.

I picked up on the blurred meaning of the translation. Many times when you would write in the negative form, it would translate it as a positive. That is just one of the problems I've found.

That is interesting that you studied O.E. too. I loved that class. We studied a lot of the sagas in there too. My professor, Stephen Glosecki, taught at one of the universities in Oslo.

Have a good one.

Ben

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no