søndag 20. april 2008

"There is an elephant in the room" eller: Hvordan hanskes med en pc i klasserommet?

Det dukker stadig opp rapporter om hva både lærere og elever synes om at pc-ene har kommet inn i skolehverdagen for fullt mange steder. Jeg tilhører det tilsynelatende mindretall av lærere som mener at dette først og fremst er av det gode, og at vi på langt nær ennå har funnet ut hvordan vi skal utnytte mulighetene i denne situasjonen. En pc er en verdifull ressurs, det er knapt nødvendig å si. Nå har jeg undervist med bærbare pc-er i klasserommet i snart fire år. Hva har jeg lært om elevenes håndtering av dette verktøyet? Hvilke konsekvenser har dette fått for min egen praksis?

Elever er like menneskelige som alle andre. De fleste har et lekbetont forhold til pc-en, og det er mange som lett lar seg avlede når de har en pc foran seg. Det kan være utrolig vanskelig å få 30 elever til å gjøre oppgaver sammenhengende i f.eks. 45 minutter. Jeg ser selvfølgelig at mange elever stadig er innom Facebook, Messenger og andre sider mens de burde ha fokusert på å lære. Det er interessant i seg selv at det nettopp er disse tjenestene mange er mest interessert i. Hva skjer på Facebook? Kommunikasjon med andre. Konklusjonen kan være at elevene bør få mange oppgavetyper som krever samarbeid med andre. Det er også enklere å holde seg til saken når en sitter sammen med to-tre andre som er avhengige av at du gjør din del. I tillegg bør det være tydelige tidsfrister, gjerne knappe sådanne, og skoledagen bør ha klar struktur.

Læreren må kontrollere klasserommet, nå som før. Det kan skje ved å aktivt styre når pc-lokk skal være oppe og når de skal ned - og stå på sitt. Etter en tid blir det gjerne mindre mas med dette. Det er jo meningsløst å diskutere når alle sitter og ser på hver sin skjerm, f. eks. Et annet eksempel er hva man gjør ved gjennomgang av nytt stoff. Presentasjoner bør være korte og ikke legge opp til at elevene skal skrive av store mengder tekst fra tavle eller lerret. Det blir etter min mening en kulturkollisjon mellom gammel praksis (vi foreleser, elevene lytter) og ny teknologi (forelesning=fritid for uengasjerte elever). Det går an å kreve pc ned og si at du gir dem materiell etterpå, eller du kan gi oppgaver knyttet til gjennomgangen. Noen ber elevene vise frem skikkelige notater etter økten, men selv føler jeg at det er en ubehagelig form for kontroll å måtte gå rundt og sjekke 30 skjermer på dette grunnlaget. Mange gjør jo bare det de skal. Dersom elevene engasjeres gjennom spørsmål knyttet til stoffet, aktivisering av egne kunnskaper osv blir det mindre bruk for pc under selve gjennomgangen. En pc i klasserommet fører altså til at vi må endre praksis.

Vi må også aktivt gi elevene ferdigheter som gjør dem i stand til å se at pc-en er et verktøy også for læring, ikke bare en elektronisk lærebok og skrivemaskin. Den digitale kompetansen de har er ofte veldig mangelfull, og de trenger konkret opplæring i å finne, systematisere og bruke informasjon. Mine elever har lært å lage skikkelige pekere, bruke del.icio.us til innsamling, de lærer om å ordlegge seg ordentlig i forhold til at "hele verden" kan se hva de skriver på bloggen sin. De får verktøy for samarbeid som Google Docs, eller for planlegging av tiden sin som Google Calendar. De har lært å abonnere på RSS-feeder og noen har også lært å registrere trafikken på bloggen sin.

Tilstandene er langt fra perfekte i mitt klasserom heller, men jeg syns vi er på riktig vei. Å kreve at pc-en skal ut av klasserommet blir virkelig å kaste ut barnet med badevannet. Lærere må tørre å tro på at de kan kontrollere klasserommet sitt, det er faktisk ikke så mye som skal til. Jeg er også veldig interessert i å høre hva andre gjør i sine timer for å takle utfordringene knyttet til pc i skolen på en konstruktiv måte. Hva gjør du?
(FOTO: Cayusa)

9 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

1: Ber elevene klappe ned etter behov - fungerer godt
2: Om mulig, bruker hestesko plassering på labber/klasserom med samlingsgruppe i midten av rommet - har hatt god erfaring med dette på vgs
3: Kunsten å lage gode oppgaver ... - stort utviklingspotensiale her ...
4: Utviser elever av timen (etter advarsler), om de forstyrrer arbeidsmiljøet (uansett om det er bruk av IKT eller ikke) - kanskje ikke så konstruktivt for individet, men det er hva som fungerer best foreløpig for læreren og læringsfelleskapet.


De fleste problemer jeg har knyttet til bruk av IKT føler jeg heller er generelle eller spesielle disiplinbroblemer som gjør seg gjeldene uavhengig av IKT/pc-bruk. Det er som oftest et lite knippe elever. Vi trenger et sted hvor disse elevene i kortere eller lengre perioder får trening i å tilpasse seg et læringsfelleskap. Slik det er nå, er det felleskapet som trenes i å tilpasse seg enkeltindividet væren. Det har selfølgelig noe for seg, men alt til sin tid tenker jeg. Derfor må vi spørre oss (gjerne før vi entrer klasserommet) om hva vi ønsker timen/skolen skal være: En plass å lære, eller en plass å være?

Anne Cathrine sa...

Sentral problemstilling, Ingunn. Jeg har ikke flere gode oppskrifter her og nå, men det er dette jeg prøver å bli bedre på hver undervisningsøkt. Utrolig dumt at fokuset er blitt: "Få ut PC'en, alt var bedre før. Finnene bruker ikke PC og de gjør det best." I steden for å innse at PC'en er her, om det er i år, om ett år eller tre år. Skolen kan ikke sitte på en øy isolert fra resten av samfunnet. Det var utfordringer da de fant opp boktrykker kunsten, da kunne jo elever slippe å skrive å huske alt mulig. Det er som du sier, vi må endre pedagogikken, tilpasse den til verden slik den er i dag.

Liv Marie Schou sa...

Du er flink. jeg er så enig med deg, vi må ikke gi opp PC-arbeidet nå, det er å kapitulere, og det vil jeg ikke. Hva jeg gjør? ikke så mye mer enn det du gjør, men har forsøkt å lære elevene google.doc og calender, også netvibes, vil lære dem delicious etter hvert. Jeg føler det ikke er så vanskelig å si til elevene at de skal legge ned PC-lokket, eller kun notere på sitt dokument, om det er et word-dokument eller direkte på google.doc bryr jeg meg ikke om, vi må endre måten vår å arbeide på og bevisstgjøre elevene på bruken av all den informasjonen de nå har tilgjengelig.

Ingunn sa...

Jeanette: Interessant med hesteskoplassering. Sitter de da med ryggen inn i rommet? Jeg er enig i at de elevene som forstyrrer ofte hadde gjort det uansett, men det er nok også noen stille, snille elever som vandrer ut på nettet. Jeg tenker at u-trinnet bør ha mer direkte kontroll over pc-ene enn oss i vgs vgs, men vi må også ta ansvar og ikke overlate det til elevene. Det er unnfallenhet etter min mening, men det er vel de fleste enige i.
Anne Cathrine: Ja, vi må endre oss i takt med nye verktøy, slik har det jo alltid vært. Litt voksesmerter følger nok med. Jeg trøster meg med at farge-tv også ble møtt med den største skepsis da det kom!
Liv Marie: Ja, vi er tydeligvis på linje her. Jeg får veldig positiv respons fra elevene på de praktiske tipsene de har fått av meg, og jeg tror flere av dem synes at de har lært mye om å være gode nettbrukere. Dette må vi helt klart fortsette med.

Marita sa...

Jeg har ikke "bærbare elever", hvis man kalle det det:) Dvs. jeg har noen timer på datarom, og det betyr at jeg i de andre timener tenker: Nå skulle elevene hatt PCer fordi da kunne vi gjort det, det, det osv. I steden for må jeg finne kjedeligere måter å gjøre ting på, synes jeg da. For eksempel er det vanskelig å få elevene til ha skriveøkter for eksempel, det fungerer dårlig for hånd. Skal de lage en sammensatt tekst, blir det å satse på at en på hver gruppe kan ha med seg bærbar. Med andre ord tenker jeg mye mer i retning hva elevene kan gjøre digitalt enn jeg gjorde for kanskje bare et år siden, blant annet fordi jeg har lært meg mange nye måter å jobbe digitalt på.

Ingunn sa...

Marita, du har skrevet flere innlegg som viser hvor mye du har engasjert deg i å øke din egen digitale kompetanse. Mye av det samme har jeg gjort - det blir fort mange timer om kveldene for å finne ut av nye ting hver eneste uke. Vi gjør dette fordi vi er interessert i det, men kan vi uten videre kreve at alle skal gjøre det samme? Mange trenger mer hjelp fra skoleeiere og myndigheter i form av tips/ideer/kursing. Kanskje alle skoler i en overgangsperiode burde ha en fast møtepost som handlet om å øke de ansattes digitale kompetanse? Vi har slike korte innspill hos oss ganske ofte, og det fungerer som oftest bra.

Unknown sa...

Jeg pleier å si at det ble ikke slutt på å bruke tavle og kritt fordi om læreboka kom inn i skolen. Tavle og kritt har sin bruk,og sine pedagogiske fordeler og ulemper. Det samme har boka og det samme har data og Internett.

Som lærer får vi et helt spekter av verktøy å bruke. Syns det er like stor forskjell på bærbar og stasjonære maskiner som det er mellom tavle og ppt.

Min erfaring er å bruk god tid på å introdusere teknologien for elevene, snakke om det å bruke PC, hvorfor vi bruker det, når vi bruker det, at det er forskjell på hjemmebruk og skolebruk... Og på den andre siden er jeg ikke så nervøs for om de stikker avgårde på Facebook eller ett eller annet innimellom, så lenge de får gjort det de skal.

Takk for interessant innlegg, forresten!

jeanette tranberg sa...

Beklager sen respons ... Ja, de sitter med nesa inn mot veggene. Jeg startet som regel økten med at vi møttes på midtbordet (en gruppe midt i rommet med stoler rundt slik at alle facet hverandre) og ga intro til dagen/timen, før de gikk hver til sin maskin. De som samarbeidet satte seg ved siden av hverandre. De fleste hadde faste plasser, og satt ved siden av dem de ønsket å samarbeide med permanent. Om det var noe jeg ville ha oppmerksomheten dems på, så ba jeg dem samle seg på midtbordet. Dette fungerte veldig godt som nevnt.

Ingunn sa...

@ Albertine: Jeg er helt enig med deg. Det gagner ingen lærere å leke politi, og noen ganger lar jeg chat og fjesbok passere med en humoristisk kommentar. Det viktigste er jo at jobben blir gjort, tross alt. @Jeanette: Akkurat, høres smart ut. Datteren min går på en u-skole med en lignende organisering. Basisgruppen har et rom med midtbord og arbeidsplasser inn mot veggen. Disse har skillevegger. Men når de bruker pc går de som regel ut i et stort fellesrom. Litt rart, egentlig.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no