fredag 17. oktober 2008

ITU: Sosial web og læring 16. oktober del 2

Etter lunsj var det tre foredrag. Førstemann ut var Petter Bae Brantzæg fra SINTEF IKT:

1. Hvilken type nettsamfunnsbruker er du?

Brantzæg skisserte opp ulike typer nettsamfunnbrukere, men det er naturligvis også mulig å sette opp andre typologier enn dette.

 • Tourists: simply dropping by
 • Minglers: strong social ties
 • Devotees: strong interest in consumption
 • Insiders: Strong social ties and strong interest in concumption

Et viktig poeng å få med seg er 90-9-1-regelen. Den sier noe om hvor skjevt forholdet er mellom produsenter og konsumenter på nett. 90% er lurkers, de er passive brukere. 9% kommenterer andres ting, og 1% er produsenter. Det får meg til å lure på hvor flatt og demokratisk nettet egentlig er. Det blir som ellers i samfunnet, for å bli hørt må du faktisk si noe. Mest kontroversielt var kanskje hans kritikk av nettvettreglene som han anser for utrolig gammeldagse. Vi må være oss selv på nettet fordi det er en del av virkeligheten, ikke en annen virkelighet. Ved å ta på oss ulike roller og identiteter på nett er vi egentlig mer sårbare for mobbing og andre uheldige konsekvenser av nettaktivitet, ikke mindre.

Dette er komplisert, og jeg ser at vi kan skape et bilde av nettet som et truende sted for barn og unge uten at det nødvendigvis stemmer. Men er ikke dette en generell tendens - vi overbeskytter barn og lar dem få langt mindre spillerom enn før enda den store majoriteten av dem lever under svært trygge forhold? Det er jo så vidt de få lov til å gå ut lenger. Uansett en interessant påstand, og verdt å diskutere. Som lærer og forelder er jeg tilbakeholden med å gi ham helt rett, men jeg ønsker å avmystifisere nettet litt, mange voksne har ikke peiling på hva nettet egentlig er og reagerer med fremmedfrykt på barnas nettaktiviteter. Det bør unngås.

2. Veni, Vidi Wiki ved Andreas Lund,InterMedia, UiO

Om kollektiv kognisjon, samarbeid - kunnskap mellom hoder, ikke mellom ørene. Samfunnet har gått fra masseproduksjon til massesamarbeid. Det er viktig å undersøke i hvilken grad kollektiv kognisjon kan håndtere komplekse problemer, og hvilke betingelser som fremmer dette. Han fortalte om TWEAK-prosjektet, et samarbeid mellom forskere, lærere og elever. Hvordan kan læreren ha kontroll når elevene er ute på en wiki? Co-design: både pedagogisk og teknologisk løsning. Problem: Vanskelig å se konkret hva hver elev produserer, hva som skal vurderes som sluttprodukt. Dette kan det utvikles løsninger for, for eksempel slik at læreren lett kan se hvem som har bidratt med hva. Å vurdere slike felles bidrag må nødvendigvis gjøre noe med vurderingskriteriene. Fordeler: Gjensidig gevinst av overtredelse. Fruktbar form. Bytte, dele, endre ideer i fellesskap. Elevene oppfatter det som et trygt læringsmiljø. De er flinke til å rette opp hverandres bidrag på ordnivå, men det er vanskeligere å gå inn og endre på innholdssiden. Dette er en utfordring (Kan det være en ide å la klasser fra ulike skoler revidere hverandre på skift?) Ullern vgs og Stovner VGs var med på prosjektet.

Jeg syns wikien var veldig spennende - den bød på løsninger som jeg savner i de verktøyene som er tilgjengelige for meg på nettet i dag. Vil gjerne ha tilgang på slike.

3. The Educational Potential of Social Networking av Neil Selwyn

Selwyn kom med litt isvann i blodet til alle som ukritisk lar seg begeistre av web 2.0-potensialet i utdanning. Han påpekte at det er et sprik mellom det bildet vi har av digital natives og hva som faktisk foregår. Mange unge har et svært begrenset kjennskap til mulighetene de har gjennom nettaktiviteter, og få er aktive bidragsytere. Vi vil kunne få et skille mellom de som behersker teknologien og de som ikke gjør det. Et annet aspekt er at det ikke uten videre er vellykket å gå inn på de unges domene, noe de oppfatter som sitt privatliv, og tro at de vil like det. Det er farlig å prøve å virke kul overfor de unge - det stikk motsatte kan bli effekten. Vi de for eksempel like å ha læreren som venn på facebook, eller biblioteket? Det er slett ikke sikkert. Det er, og det bør være et skille mellom det som tilhører dem, og det som kan brukes i undevisning. Dette kan sammenlignes med unges behov for å markere revir hjemme ved å nekte å rydde rommet sitt (det er MITT rom). De trenger å få være selvstendige og ikke bli styrt overalt hvor de ferdes. Men sosial web i skolen kan brukes til:

 • Finding/maintaining contacts
 • Identify like-minded people to share ideas with
 • Sharing/building knowledge
 • Reflective learning
 • "Learning which is caught, not taught"

Vi må gå videre fra konseptet om å forberede elevene på å bruke digitale medier. Å undervise om dem er ikke godt nok, men å undervise med er det. Læreren spiller en nøkkelrolle her. Vi må innse at vi ikke kan ignorere unges bruk av sosiale medier, men skal det inn i skolen må vi gjøre noen dyptgripende endringer:

 • Re-shooling for web 2.0
 • Re-configuring the role of the teacher
 • Re-configuring the role of the education institution
 • Re-configuring forms of assessment
 • Re-configuring the curriculum
 • Re-shaping technology to suit schools better

Er det ikke relevant for pensum og eksamen vil det heller ikke bli tillagt betydning i undervisningen. Dette budskapet må nå frem til myndighetene. Vi har eksamensformer som premierer den ensomme tenker mens vi oppfordres til å undervise i samarbeid og kollektiv innsats. Her er det et gap som må fylles. Hører du, Solhjell?

-------

Avslutningen av konferansen bar preg av at det var lite tid, det ble åpnet for spørsmål, men damen som tok ordet var for langsom for konferanselederen. Hun ble bryskt avfeid. Det var dumt, for det bør være rom for langsomme tanker også i en kjapp multimodal tid. Forøvrig var det en bra dag som ga meg mye å tenke på, og jeg syns jeg fikk lagt enda noen biter i det store puslespillet det er å sette seg inn i vår fantastiske nye verden.

Konferansen bød også på sjansen til å få treffe noen flere av mine bekjente fra bloggosfæren for første gang - det var veldig hyggelig å se dere "live", Øystein og Guttorm!

9 kommentarer:

Leif Harboe sa...

Det er absolutt dilemmaer knytta til wikier og vurdering. Spørsmålet er om en kan knytte andre former for "belønning" til wikiarbeid, anerkjennelse, synlighet, å bli lest av andre, at det er nyttig i forhold til eksamen ("alle har nytte av felles innsats") - jeg tror det skal bli vanskelig å "spore" innsats i f.eks. Wikispaces, kanskje det er mulig hvis man har GOD TID. Men det har vi ikke.

Torill sa...

Utrolig glad for at du deler dette med oss! Helt supert.

Anne Cathrine sa...

Du refererer bare så utrolig bra. Fantastisk flott for meg som var der og få alt repetert etterpå. I tillegg til dine egne refleksjoner. Jeg tenkte endel på siste foredragsholder og det han sa. Litt viktig i grunn, også å tenke på at elever er forskjellige. Alle vil nødvendigvis ikke like bloggverden og produsere innhold på nett, må alle gjøre det egentlig? En ting er å teste ut, en annen ting er å fortsette med det. Det enste jeg savnet var å takke ITU for alle kakene også!

Ingunn sa...

@leif: Det var nettopp det som var så bra med denne wikien, man kunne spore hva og hvordan en elev hadde bidratt på en mye mindre tidkrevende måte. Den så også mer profesjonell ut (jeg er den første til å innrømme at jeg har mine mangler som webdesigner, noe mine wikispaces bærer preg av).

@torill: Gleden er på min side - jeg får mye mer ut av konferansen når jeg setter ord på innholdet etterpå.

@anne cathrine: Ja, det er verdt å tenke over. Men det er først når du vet hva du kan velge mellom at du har et reelt valg. Så lenge de argumenterer med at "jeg liker ikke å blogge fordi bare tullinger driver med det" har vi en jobb å gjøre. Vi som har Vg3 kan bare glede oss til den dagen de kommer til oss med en rekke verktøy og ferdigheter i bagasjen slik at vi kan se dem utfolde seg i ulike digitale former. Gid det var en realitet snart. Elever i siste fase av sin almenndanning burde definitivt få ha et ord med i laget når det gjelder hvilke læringsstrategier de skal velge, og tidligere enn det også.

Guttorm Hveem sa...

Merka meg spesielt ein ting frå Lund sin presentasjon.
Elevane hadde lite problem med å "retta" språket, men ingen våga/engasjerte seg nok til å kritisera innhaldet. Det må ein nok trena litt meir på, og det er nok ein god ide å la ein bryna seg på ukjente personar...

Martin Aa sa...

eg er yngstemann på Diakonhjemmet Høgskole og jobber etter hvert mer og mer med web 2.0. Tror vi på universitet og høgskoler har mange av de samme utfordringene som dere i videregående skole.

Vil bare takke for veldig gode og spennende referater!

Marita sa...

Takk for fint referat, veldig kjekt for oss som ikke kunne være der:) Interessant det du skriver om at det bare er 9 % som deltar. Jeg trodde det var mange flere! Nå som jeg har en Vg1-klasse får jeg prøvd meg i mye større grad på å undervise med digitale medier. Det er til tider utfordrende, særlig fordi de er på veldig ulike nivå når det gjelder hva de kan om sin egen PC. Det er sprik mellom de "digital natives" jeg leser om og det jeg opplever til daglig (skal skrive et innlegg en annen dag). Jeg savner også en LMS som legger opp til aktivitet med elevene, et sted der de lett kan skrive, poste lenker, se hva som skjer osv.

Anonym sa...

Mykje interessant her, takk skal du ha! Eg har tenkt ein del på det med å invadere område dei oppfattar som private, som facebook og MSN - eg har hatt som gyllen regel at eg ikkje legg til elevar på MSN/Facebook, men aksepterer om dei legg meg til. Eg har tenkt at det var OK at dei veit om at vaksne er på desse arenaene, og eg snakka om dette til Vg1-elevane våre i haust då vi hadde innføringskurs i nett og etikk, eg kan lett underhalde meg med festbilete frå regionen, om eg har lyst (har IKKJE!)
Men når det gjeld læring, trur eg det er greiast å ta i bruk nye tenester dei ikkje brukar privat - eg har endå ikkje møtt ein einaste elev som brukar Delicious, Netvibes eller wikiar.

Men å skilja privat/offentleg er jo ei kjempeutfordring i dette feltet - for alle. Det er i alle høve eit problemfelt som er interessant å diskutera.

Ugla sa...

Så bra! Som ny lærer-blogger gleder jeg meg til å følge denne. Interessant å høre fakta om "det demokratiske nettet" - og kjenner meg veldig igjen. Det er mye mer tiltak å skrive kommentarer enn bare å lese dem!

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no