lørdag 15. november 2008

Skolen i digital utvikling Lillestrøm 14.11

Jeg var så heldig å få delta på skolelederkonferansen på Lillestrøm i går. Den ble arrangert av NTNU og gikk over to dager. Ann tok torsdag, jeg fikk fredag.

Lillestrøm

Åpningssesjonen var ved Mike Butler, adm. dir. ved Djanogly City Academy, Nottingham. Det er en skole for 11-19-åringer som har vunnet flere priser bl.a. for sin integering av IKT i undervisningen, I år ble den sågar utnevnt av Becta til beste skole totalt. Hans utgangspunkt var at "The future is not what it used to be", og det kan jeg si meg enig i! Vi har øyeblikkelig tilgang til informasjon det aller meste av tiden, så målet må heller være å lære elevene å gjøre dette om til kunnskap, ikke å fylle den inn i hodene på dem. Signifikante forskjeller i fremtidens skole kontra (gårs)dagens: Skolen fysiske rom endres. Vi vil ikke lenger nødvendigvis oppfatte skolen som en bygning, fokuset flyttes til der eleven er. Du er altså ikke elev fordi du går på skolen, du er elev fordi du lærer. Grensene mellom formell og uformell undervisning utviskes. Dette må nødvendigvis føre til at lærerrollen endres, fra "the sage on the stage" til "the guide on the side". Skolen har vært nesten uendret i 200 år. Det er på tide at vi tar utviklingen på alvor og gjør noe med det. Britiske lærere kan oppdatere seg gjennom et CPD-program (Continual Professional Development). En måte å organisere dette på er å fremheve "IKT-mestere", lærere og studenter som får økonomisk kompensasjon for å hjelpe andre frem. Dette synes jeg definitivt at norske skoleeiere og-myndigheter bør ta til seg. Teknologi er forbruksvare, vi må velge fleksible løsninger som tilpasses bruken og endre løsningene etter hvert som behovene endres. Det er slett ikke sikkert at det er riktig at alle elever skal ha hver sin bærbare pc. På Djanogly har elevene tilgang til hver sin tablet-pc, men de eier den ikke. Lærerne underviser i alt fra grupper på åtte elever til video-overføring (virtuelle smartboards) i opptil fire klasserom samtidig, gitt deres ulike kompetanse. Læreren som fagperson fremheves - bra!

Konklusjon: Piaget sier at man kun kan lære gjennom å gjøre feil. Ergo er det dummeste vi kan gjøre å ikke gjøre noe. Det må være rom for prøving og feiling også for lærere.

New Millenium Learners - hvordan møte dem? var i første parallellsesjon etterpå. Den ble ledet av Øystein Johannessen, KD og Morten Søby, ITU. Resultater fra NML-studien ble presentert, bl.a. at andelen 5-6-åringer som bruker IKT øker signifikant, og at de som har brukt IKT i fem år eller mer som 15-åringer har bedre læringsresultater enn andre på sin alder (i gjennomsnitt). Web 2.0/sosial web ble skissert opp som bakteppe for diskusjonen. De hadde noen forslag til hvordan vi kan møte situasjonen: blant annet at vi ikke må låse oss til en type utstyr (bærbar pc til alle), IKT må forankres i læreplanene på skolene, fremheve "Learner Voices", dvs engasjerte elever som blir brobyggere mellom voksnes og unges kompetanse. Dette er en god ide, men hva skal lokke disse elevene til å gjøre en ekstra innsats? Elever kan ofte mer utenfor skolen enn innenfor, og denne kompetansen må vi prøve å utnytte bedre - alle er ekspert på noe. Satsning på fokusområder kan bidra til å løfte alle raskere. Lesetips: Forskning viser (ITU), siste nr er om Sosial web.

Neste parallellsesjon var med Jesper Ritsmer Stormholt fra Google. Hans agenda var å introdusere Google Apps, en tjeneste som alle skoler kan benytte seg av. Det kan fungere som en erstatning for LMS. Poenget til Google er å tilby alle sine fremtidige kunder å bli kjent med Googles produkter slik at de fortsetter å bruke dem som voksne også. Slik sett ikke noe annet enn det Microsoft allerede gjør.

Dagen ble avsluttet med et dobbeltforedrag ved Post. doc Kjersti Fjørtoft fra Personvernkommisjonen og professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen. Førstnevnte tok opp viktige problemstillinger vedrørende barn, nett og personvern. Eriksen var sitt sedvanlige hurtigsnakkende fyrverkeri og kom med mange morsomme betraktninger omkring menneskelig adferd og dårskap. Desverre måtte jeg gå litt før det var helt ferdig. Men det var en fin konferanse, jeg fikk med noen nye tanker hjem, og ser frem til å finne spor av disse i min hverdag i klasserommet etterhvert.

2 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

Vi feiler ikke, vi tar læringssteg c",)

Dr Rex sa...

Hallo,

Vi er her igjen for å kjøpe nyre for våre pasienter og de har avtalt å betale god sum penger til alle som ønsker å donere en nyre for å redde dem og så. Hvis du er interessert i å være en donor eller du vil redde et liv, Du skal skrive oss på e-posten nedenfor.

Dette er en mulighet for at du skal være rik ok, vi forsikrer og garanterer deg 100% sikker transaksjon med oss, alt vil bli gjort i henhold til lovgivende nyredonorer.
Så kast bort ikke mer tid, vennligst skriv oss på irruaspecialisthospital20@gmail.com

Irrua-spesialistundervisningssykehus.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no