fredag 21. mars 2008

Information literacy - hva er det på godt norsk?


Information literate people:
  • "engage in independent learning through constructing new meaning, understanding and knowledge;
  • derive satisfaction and personal fulfilment from using information wisely;
  • individually and collectively search for and use information for decision making and problem solving in order to address personal, professional and societal issues; and
  • demonstrate social responsibility through a commitment to lifelong learning and community participation."
Begrepet literacy har opptatt meg den siste tiden. Det nevnes stadig som en kvalitet våre elever bør tilegne seg. Men hva er det? Hvordan kan vi forstå og definere det? Jeg har søkt opp ulike definisjoner av "literacy", og det handler tradisjonelt om lese-og skrivekompetanse koblet med en viten om hva som er å regne som en felles "kulturarv" - typisk kjent som "kanon". Så langt, så greit. Men hva slags konnotasjoner får begrepet literacy når vi overfører det til digitale ferdigheter? Jeg kom over denne siden fra Griffith University i Australia på en av mine rundturer, og ved å koble sammen information og literacy slik det gjøres her oppstår et begrep som kanskje er lettere å definere på norsk. Vi ser at dette innebærer en kompetanse som får konsekvenser utover individnivå, nemlig evnen til å søke og bruke kunnskap, løse problemer, foreta etisk riktige valg etc. Men hva skal barnet hete på norsk? Og har vi lærere de nødvendige forutsetningene for å undervise elevene våre i disse ferdighetene?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ligger ikke dette begrepet veldig tett opp til det vi kaller "digital kompetanse" på norsk, og som f.eks. ITU gir en gjennomtenkt definisjon av?

ITU vektlegger også de sosiale sider av begrepet i det de omtaler som den fjerde dimensjon, altså kulturell kompetanse og digital dannelse.

Om vi lærere er i stand til å undervise om dette er jo et helt annet spørsmål. Jeg tror mange av oss har et godt stykke igjen til vi kan si oss kompetente til det. Men det å engasjere seg i en prosess med informasjonssøk og dialog på nettet om spørsmålet er kanskje et tegn på at man er på vei i riktig retning?

Ingunn sa...

Takk for at du ledet meg til ITU, det ser ut til at jeg finner svar der. Grunnen til at jeg spør om vi er i stand til å undervise i dette er at jeg selv har manglet denne kompetansen hittil, men at jeg ser at noen biter er i ferd med å falle på plass nå. Jeg har lært mye det siste året.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no