onsdag 28. januar 2009

Kreativitet i skolen

Dette er en oppfølging til det første innlegget om sentrale ferdigheter for å lykkes i fremtiden og skolens rolle i dette. Margreta nevnte i en kommentar at vi kanskje har et altfor snevert begrep om hva kreativitet er i skolesammenheng. Det er jeg enig i. Samtidig er det verdt å diskutere hvilken status vi gir de tradisjonelle kunstfagene. Det kan med stor rett hevdes at i skolen setter vi matematikk og realfag øverst. Deretter kommer språk (norsk og engelsk). Så kommer samfunnsfag og 2. fremmedspråk. Nederst på rangstigen finner vi musikk og bildende kunstarter, mens dans og drama sloss om jumboplassen. Dersom dette er et riktig bilde av skolevirkeligheten betyr det at vi undertrykker mange elevers muligheter til å lykkes. Alle skal nemlig ikke bli universitetsprofessorer. Se foredraget under så forstår du kanskje hva jeg mener:

"If you're never prepared to be wrong, you'll never come up with anything original"
(Sir Ken Robinson)


Dette er hentet fra TED: Ideas worth spreading

4 kommentarer:

EinarB sa...

Jeg er ikke noen ekspert i engelsk, men jeg har gjort et forsøke på å oversette undertekstene (velg norsk undertekst):Ken Robinson på dotsub.com

Ingunn sa...

Spennende, Einar! Jeg så ikke hele, men det var ikke noe galt med oversettelsen så vidt jeg kunne se. Veldig interessant tjeneste, den kjente jeg ikke til. Kan lett brukes i klasserommet for å få elevene til å lage undertekster på filmsnutter også, antagelig?

Kjell sa...

At rangeringen du setter opp er rimelig riktig, er det vel få som vil benekte. Det som er interessant er jo hvorfor det er slik. At vi heller ikke har tenkt å endre fokus med det aller første, er vel de forskjellige kompetansemålingene i skoleverket et bevis på. Vi tester matematikk, morsmål og fremmedspråk. Er det noen som har lest testen som viser hvordan norske 5.klassinger klarer seg sammenlignet med andre europeiske barn i sang eller tegning (bortsett fra matematiske symboler da)?

Ingunn sa...

Ja, jeg synes det er bekymringsfullt. Selv kroppsøving er nå et teorifag der det er ser ut til å være lettere å få 6 dersom du har fritak fra vurdering i fysiske ferdigheter enn hvis du ikke har det. Alle trenger å lykkes med noe, så vi bør ikke gjøre døra så trang og lav som mulig, men omvendt. Paradokset er at skoleflinke elever i dag strever med å få gode karakterer i gym og kunst/håndverk/musikk/mat&helse. Det betyr at svært få nå helt opp i disse fagene. Absurd.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no