onsdag 7. januar 2009

Egenvurdering i norsk

Ved et årsskifte ser vi gjerne både fremover og bakover samtidig - det er i grunnen et nyttig perspektiv som vi burde innta mye oftere. Jeg har bedt elevene om å kommentere en ting de er fornøyd med og en ting som  kunne ha vært bedre i 1. termin i norskundervisningen for å bruke det i planleggingen av 2. termin. Det ble i grunnen en veldig positiv opplevelse. De var mer fornøyde enn magefølelsen min tilsa, og det de var misfornøyde med har jeg tenkt på selv også. Kort sagt savner de tydeligere informasjon, mer nynorskundervisning og mer konkret undervisning i tekstskriving. Det de likte best å jobbe med var det litterære programmet, og mange trekker frem gruppearbeid og diskusjon i timene som positivt. Her er den usensurerte dommen:

 1. Det litterære programmet er jeg faktisk stolt av. Det var gøy å jobbe med og resultatet ble bra syns jeg.
 2. Det har vært masse oppgaver og mye skriving i blogg, noe jeg kanskje ikke er så glad i men. Det har også vært veldig lite nynorsk grammatikk, da hvertfall med tanke på at vi har hatt nynorsk tentamen uten mye øvelse.
 3. Jeg syntes oversikten over hva vi skal ha gjort til når, når det gjelder både smålekser og større oppgaver har vært litt rotete. Jeg syntes vi går for fort gjennom pensum for at vi skal klare å lære noe mer enn overflaten, men vet dette er pga dårlig tid. En bra ting er at vi veksler mellom forskjellige læremetoder, selv om jeg misliker gruppearbeid med flere enn 2.
 4. Jeg syntes nynorskundervisningen kunne vært bedre. Siden vi får en egen karakter i nynorsk syntes jeg vi burde brukt mer tid på det.
 5. Jeg trodde bloggen skulle være mer fri. Det var litt kjedelig med alle bloggoppgavene vi fikk, fordi jeg ser for meg at på en blogg skriver man mer om interessene sine.
 6. Jeg syns at det beste med norskfaget var å jobbe med litterærprogrammet..:)det var kjempegøy! Jeg kunne ha vært flinkere med bloggen.
 7. Jeg syns at opplegget rundt bloggen har vært litt uklart kanskje, litt mye å gjøre både på den og lekser i tillegg.
 8. Norskfaget i første termin har gått fort og vært veldig lærerikt. Til tider har det vært vanskelig å henge med i svingene, men stort sett har jeg fått med meg pensum.
 9. Jeg syns vi gikk gjennom det viktigste man trenger å få med seg i et norskfag, i tillegg til at jeg personlig ble kjent med og lærte masse om noe som var ukjent for meg, og det var litteraturprogrammet.
 10. Jeg synes det er bra at læreren har lagt opp til et variert opplæringsprogram.
 11. Det som var bra i 1. termin var at det var variasjon i oppgavene vi fikk og jeg synes det var fint kunne gjøre noe litt anderledes i norskfaget som blogging. Det som kunne vært bedre var at noen av bloggoppgavene var litt vanskelige å forstå, hva som egentlig var meningen at vi skulle skrive.
 12. Jeg syns det har vært fint med fremføringer og gruppearbeid! Jeg lærer av å arbeide sammen med andre og syns dette er en læringsmåte som passer meg fint. Jeg liker også når vi kan ha individuelle vurderinger og at vi kan lese og gjøre oppgaver selvstendig. Jeg liker også veldig godt når du holder foredrag og åpner for spørsmål underveis. Dette lærer jeg en hel masse av.
 13. Jeg synes 1.termin i norsk har vært ganske slitsomt. Vi har måttet skrive ganske mange oppgaver, og jeg synes de har vært ganske vanskelige å forstå. I tillegg har det vært mye å skrive i bloggen. For dem som synes blogging er gøy har det nok ikke vært noe problem, men jeg har ikke hatt noen motivasjon for å skrive i bloggen, så det har blitt mer som en tvang. Jeg har nesten ikke fått noen kommentarer på bloggen heller (1 kommentar), så det gjør at det virker som bloggen min ikke blir lest, og jeg får ikke vite om jeg har bommet totalt på oppgaven eller ikke. Så det hjelper ikke så veldig på motivasjonen min. Det har vært lite nynorsk grammatikk, noe jeg synes vi burde ha mer av fordi det da er lettere for oss å skrive en tekst på nynorsk.

Umiddelbart tenker jeg følgende om vårterminen: Blogging: Jeg tenker å holde fast ved planen om at ingen må "tvangsblogge" i 2. termin. De som vil fortsette å blogge skal få ansvaret for å følge med på minst to andre bloggere og kommentere dem slik at alle får følelsen av å bli lest. Til gjengjeld vil jeg gi dem stor frihet i hva de skal skrive om på bloggen. Nynorsk: Jeg slipper visst ikke unna å kjøre et repetisjonskurs. Jeg kommer til å sette sammen et opplegg basert på Språkrådets kurs.Tanken er å la det bli frivillig, de som ikke ønsker felles gjennomgang vil få andre oppgaver i stedet. På den måten klarer vi kanskje å unngå å kaste bort tid for de som kan dette godt nok. Gruppeoppgaver: Elevene skal få lage tester på It's Learning (etter opplegg fra Svend Andreas) til lærestoffet som etterhvert skal danne en base for puggestoffet vårt. Wiki: Vi skal fortsette å legge ut oppsummeringer på wikien vår, den har ligget litt brakk en stund. Muntlig i timene: Noen felles gjennomganger blir det - som en av elevene nevnte er det viktig med dialog rundt lærestoffet for å øke forståelsen, men jeg kommer til å satse på å lage noen e-forelesninger slik som Leif gjør, disse kan deles og brukes til repetisjon også. Målet er at undervisningen skal være så fleksibel at alle kan få en viss innflytelse over hvordan de vil jobbe med stoffet denne våren. Jeg kommer ikke til å slepe noen etter håret gjennom undervisningen min - dersom de ikke vil satse på faget så kaster ikke jeg bort min tid heller. Her gjelder regelen: Ingenting inn - ingenting ut.

Er jeg på ville veier her - or what? 

7 kommentarer:

Leif Harboe sa...

Blogging i forbindelse med fordypningsoppgaven kan være svært nyttig i forbindelse med din oppfølging/veiledning. Så jeg tror både du og elevene går glipp av noe hvis du også i forbindelse med dette gjør bloggingen "frivillig".

Ingunn sa...

Ja, jeg har tenkt på det selv. Vet ikke helt hvordan jeg skal gripe det an ennå. Kanskje det er en ide å lage samarbeidsgrupper på bloggene? Eventuelt lukkede for de mest sjenerte?

Marita sa...

Jeg har brukt prosjekt i it's learning til fordypningsoppgave, elevene har opprettet selv og invitert meg, og jeg har hadde grei kontroll over gruppene, og hvem som produserte noe. Ellers fin oppsummering, jeg har jo ikke blogget med mine i Vg3, men kjenner meg ellers igjen. Jeg savner også noe bra stoff om tekstskriving, noen gode sider der de kan arbeide med formuleringer osv. A si at det handler om å lese mye og skrive mye, hjelper liksom ikke alltid.

Ingunn sa...

Mhmm, prosjekt er et fint alternativ dersom det ikke skal være åpent. I forbindelse med planleggingen av nynorskkurset nå i formiddag var jeg inne på Magasinett, der er det mange korte tekster som kanskje kan være en grei ressurs i sidemålsundervisningen. Det er jo viktig å finne noe med et oppdatert språk - altfor mange leser bare litt fra gamle tekster og tror at de må skrive "Landsmaal". Ikke rart det blir galt da.

Anonym sa...

Et spørsmål som jeg ofte må ta stilling til i egen undervisning: Er bruken av verktøyet et mål i seg selv? Noen ganger er det det, men som oftest ikke. Å tenke fleksibilitet synes jeg derfor er veldig bra. Dette selvfølgelig fra en medielærer som egentlig ikke vet så mye om det dere driver med på Vg3... jeg trøster meg med at det sikkert er gjensidig :)

Ingunn sa...

Ja, fleksibilitet er kjempebra, men det øker faren for å miste oversikten. Jeg strever med å rekke å følge opp alle, og når de driver med forskjellige ting, bruker ulike strategier, så øker sjansen for at det er noe jeg kommer til å overse. Men de ble veldig glade for at jeg åpnet for denne frivilligheten, så jeg må bare klare å gjennomføre det.

Bjørn Helge sa...

Litt om ingenting inn - ingenting ut - biten. Dette er selvfølgelig en rivning mellom to uforenlige størrelser; på den ene siden det å bruke mest mulig tid på å lage gode, læringsrike opplegg for flertallet som er interessert i faget, og på den andre kravet om at alle skal ha et tilpasset tilbud, og at en jo helst ser at flest mulig lar seg engasjere av faget. Min holdning er vel at en må sette strek på et punkt. HVis man legger flid i å lage et variert, interessant og velfundert opplegg, gir elevene muligheter til å gi tilbakemalding og følger opp med veiledning (innenfor rimelighetens granser), må en til slutt si at nok er nok. MAn hvor dan grensen skal gå, er jo et spørsmål med mange mulige svar.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no