søndag 4. mai 2008

Tanketråder om elevenes skriftlige innleveringer, juks og moral

Store deler av denne helgen går med til å rette elevenes individuelle engelskprosjekter. Det var en nokså stor oppgave, og de fikk flere uker på seg til å fullføre den. Noen valgte å holde foredrag, noen har lagd film, men de fleste har levert en skriftlig oppgave på 4-5 sider om et selvvalgt emne, dvs det må ligge innefor årsplanen i engelsk. Som vanlig blir kvaliteten på det de skriver veldig høy på denne typen oppgaver. Mistenkelig høy, fordi de fleste av dem ikke klarer å føre et tilsvarende språk på skolen, verken muntlig eller skriftlig. Altså ligger språket tett opp til kildene. Det kan alltids aksepteres så lenge de oppgir kildene ærlig og redelig, noe mange begynner å få godt grep om nå. Men - til tross for mine gjentatte oppfordringer om å få godkjent en problemstilling, velge et relevant tema osv - enkelte har levert inn noe som i beste fall er en oppgave de skrev i fjor, i et annet fag eller hva vet jeg. I verste fall har de lastet det ned fra nettet og levert det som sitt eget. Alle lærere vet hva jeg snakker om nå. For det første er det provoserende å få inn noe som åpenbart er et forsøk på juks, fordi jeg da må bruke dyrebar tid på å skrive forklaringer på hvorfor oppgaven står til 1. Det er ikke hyggelig. For det andre blir jeg oppgitt over at vi gjør det så lett for dem å gjøre dette. Kanskje tiden for alvor er kommet for at hjemmeoppgavenes tid er forbi, i hvertfall i den form de har i dag. Kanskje den eneste måten å teste elevers skriveferdigheter er ved å la dem sitte bevoktet i et rom på skolen uten internettforbindelse. Og hvor interessant er egentlig det? Det vil være synd for alle dem som har høy integritet og leverer gode oppgaver. Spørsmålet har vært stilt av andre enn meg tidligere, for eksempel Will Richardson, og jeg gjentar: Når skal vi slutte å gi elever oppgaver som inviterer til juks? Og hva slags oppgaver kan erstatte en individuell oppgave av ovennevnte type, en oppgave mange elever tross alt setter pris på å få?
(Foto: Camilla Hoel på Flickr)

2 kommentarer:

Arne Olav sa...

Eg trur du er inne på noe vesentleg her -- vi må byrje å leggje om skriveopplæringa, tilpasse ho verda. Å be elevane skrive om hamsteren sin er ikkje lenger greia -- hamsterstilanes tid er forbi.

jeanette tranberg sa...

Etter min mening, tverrfaglige prosjektoppgaver hvor teori settes ut i praksis, og hvor man følger opp med løsninger eller ideer til videre/bedre praksis i etterkant (slik at man faktisk løser problemer (og problemer trenger jo nødvendigvis ikke være problemfylte ...))samt et produkt - basert på refleksjon over konklusjoner knyttet til prosessen.

He - for en setning!

Det må være virkelighetsnært, ha nytteverdi for ettertid og tema må være selvvalgt. Det må gå over lengre tid (gjerne starte på høsten og ende i andre halvdel), slik at eleven har tid til å forberede seg, og å fordype seg. Prosjektpresentasjon hører selvfølgelig med. Det finnes sikkert mange måter å organisere noe slikt på ... Jeg vil tro at samarbeid kolleger imellom er et godt utgangspunkt :)

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no