torsdag 22. mai 2008

Reclamare, eller en god dag på jobben

Vi har avsluttet et reklameprosjekt i vg1 som elevene har jobbet med i to uker. Vi startet opp med en nokså kjapp introduksjon til temaet, noen husker kanskje Camtasiasnutten jeg lagde om reklame. Den dannet utgangspunktet for teorigrunnlaget. De måtte også analysere noen reklamer på bloggene sine.

Oppgaven de fikk var å lage en reklame for skolen vår, Sandvika vs, og den skulle være rettet mot 10. klassinger. De kunne velge type produkt og de fikk jobbe sammen med hvem de ville i grupper på maksimum fem. De fleste var to eller tre sammen, noen få valgte å jobbe alene. I går og i dag har vi hatt fremføringer, og vi valgte - i tråd med temaet - å arrangere messe, eller stands, der først den ene klassen gruppevis presenterte produktet sitt for den andre klassen som sirkulerte fra bord til bord, og så byttet de etterpå. På denne måten klarte vi å gjennomføre vurderingen av 60 elevers arbeid på to klokketimer. For å gjøre det enkelt hadde vi laget et skjema der de skulle krysse av for om reklamen var appellativ, målrettet, informativ, kreativ, skikkelig utført og om den infridde AIDA - Attention, Interest, Desire, Action. Elevene var gode selgere av sine egne produkter, og de var veldig seriøse når de vurderte hverandre (stort sett). Da vi gikk gjennom vurderingene til den første klassen så vi at de avvek lite fra våre egne notater, stort sett var det bare snakk om å justere en halv karakter opp eller ned.

Reklamene var virkelig kreative, og mange viste god teft for å finne løsninger på tekniske utfordringer de støtte på underveis. De var også gode til å forklare hvorfor de hadde valgt ulike løsninger, og mange hadde veldig bevisst bruk av virkemidler. Noen av reklamene kan beundres på Bloggsberg og De røde pennene.

Reclamare(lat)=rope
Plakat: Sara Kristine og Hanne S

2 kommentarer:

Leif Harboe sa...

Likte bildet - god ide, fint samsvar mellom tekst og bilde

Ingunn sa...

Ja, ikke sant? De hadde hengt bildet i vinduet, og da jeg kom forbi i gangen bråstoppet jeg. Jeg falt for den umilddelbart. En plakat som er estetisk tiltalende, litt rå, lett å huske og med et godt budskap.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no