onsdag 3. mars 2010

En uventet invitasjon fra Jens Stoltenberg

Regjeringen går nye veier, blant annet via sosiale medier, for å få inn synspunkter på viktige saker. Dette synes jeg er interessant og et spennende initiativ. I forrige uke så jeg at statsministerens kontor etterlyste bloggere som kunne være med og diskutere temaer som sykefravær, frafall i videregående skole, næringsutvikling og en bærekraftig økonomi. Wow - det hørtes vanskelig ut! Men interessant! Lurer på hvem som blir blir med på det? Da jeg sjekket telefonen min etter undervisningen i dag så jeg plutselig at det var en melding til meg fra statsministerens kontor. Jeeez! Hva vil de meg? Det viste seg at jeg er invitert, jeg også. Møtet er planlagt på fredag 5. mars. Jeg vet ennå ikke hvem som kommer i tillegg til meg, men jeg har oppfattet det slik at jeg representerer skolebloggerne der. Det kan selvsagt være feil.
Skrekkblandet fryd! Hva sier jeg til vår statsminister når jeg har noen få minutter på meg til å få mitt budskap frem? Her må ikke noe tid kastes bort på uvesentligheter. Hva er det aller viktigste å formidle fra mitt ståsted som skoleblogger, grunnlegger av Del og bruk og lektor i videregående skole med dagens fraværs- og frafallsproblematikk innenfor horisonten? Jeg trenger hjelp. Det har gang på gang vist seg at jeg blir mye klokere etter innspill fra dere enten det er her på bloggen, på Twitter eller på d&b. Så jeg setter min lit til at alle som har lyst til å mene noe sammen med meg om disse temaene sier fra her eller på Twitter, facebook eller d&b så fort dere kan. Til gjengjeld lover jeg å fortelle om møtet her på bloggen etterpå.
Kunnskap mellom hodene er minst like viktig som den som finnes inni det enkelte kloke hode. Det har jeg ment lenge. Kjør debatt!

29 kommentarer:

Stian Nordskog sa...

Jøss, dette var ikke dårlig. Hva med å ta opp det enkle faktum at vi på gølvet gang på gang overkjøres av "pedagoger" fra Helga Engs hus som ikke har vært i skolen siden 1973?

Ingunn sa...

Jepp, lektor Nordskog. Det er notert, og tas i betraktning. (Var dette innlegget en god nok oppfriskning av min labre bloggaktivitet, forresten, jf praten vår i dag?)

Svenn Hanssen sa...

Vi er inne i en brytningstid der det er vanskelig for mange å omstille seg til nye målkrav, teknologi og ferdigheter. Idealene forskyves. Det er ikke sikkert at elever i dag ser på læreren som opphavet til den eneste sannhet. Nå eleven like gjerne google opp en ny forskningsartikkel som motsier det læerboka forfekter, og det underveis i timen... Det er i allfall ikke blitt enklere å være lærer...

Elever må motiveres i større grad enn før. De er ikke tomme skåler som skal fylles med innhold. Dersom de ikke får delta og bidra så mister de interessen og finner seg noe annet å gjøre. Hvem orker å gå 16 år på skole for så endelig å få lov til å gjøre noe "fornuftig" med det de har lært?

Godt møte ;D

Unknown sa...

Gratulerer, dette var da riktig hyggelig og en flott anerkjennelse, Ingunn! Well done!

Jeg foreslår at du tar opp dette med et vurderingskrav som ikke står i forhold til tiden til rådighet, og så trekke inn dette med de håpløse tre karakterene i norsk? Og så gli over i at i alle fall norsklærere har for høy eller lav leseplikt - du skjønner hva jeg mener - for mye å gjøre?

Anonym sa...

Frafall: 35 timer skole + 15 timer lønnet arbeid er 50. Lesing/lekse/fordypningsarbeider i tillegg? Andre mennesker har 37,5t uke. Frafall i studspes er pga utbrenthet/tristhet. Rart?

Anonym sa...

Sosiale medier og digitale løsninger tar lærertid! Minst like mye som det gir. Brukte over halve dagen på jobb i dag på å kommentere elevblogger, organisere en hel klasses innleveringer på mail (fordi fronter var nede under prøva), sms/maile med elever som er på treningsleir, og sende varsler på skolearena. Ikke la Jens tro at digi frigjør tid!
(Jeg er anonym fordi jeg ikke får det andre til å virke.)

Sven Olaf Brekke sa...

Gratulerer Ingwild! Det er bra du som representant for lærere
med sansfor delingskulturer blir invitert til Jens. Kristin Halvorsen har gått høyt ut og mener at sosiale medier som Twitter og Facebook må bli en del av skolestua. Spennende tenker jeg, men det er påtagelig at mesteparten av kommentarer fra lærerhold er at dette er et vanvittig utspill! Svært mange lærere har sterke meninger om sosiale medier uten selv å delta! Hvordan skal vi få frem de gode eksemplene på at bruk av sosiale medier øker læringsutbytte og på den måten fremme bruken av digitale ressurser som jeg er overbevist om vil oppleves som
spennende for mange elever og dermed minske risikoen for frafall.

Anne Cathrine sa...

Fravær: Fjern 14 dagers regelen, er de borte så er de borte. De som hadde gode grunner kan alltid dokumentere det i etterkant, som vedlegg til vitnemål. Ønsker man redusert sykefravær må man starte i skolen, da nytter det ikke å lage regler om at fravær innenfor 14 dager pr. skoleår kan strykes. 14 dager av 190 skoledager er faktisk 7,4%, hva slags innstilling gir vi våre elever? I tillegg til at det medfører det ekstra arbeid for lærer/kontaktlærer.

Ingunn sa...

@Svenn: Jeg er enig, motivasjon er et stikkord. Spørsmålet er hvordan. Inkludering og kjennskap til de unges arenaer er en vei å gå, men antagelig ikke hele svaret. Takk for innspill!

@Ellen: Jeg vet ikke hvor stort fokuset blir på vurderingspraksisen i skolen på dette møtet. Men det er klart at arbeidstyngden spiller en rolle for hvor engasjert en lærer er i å utvide repertoaret sitt. Tar det med i betraktning. Takk for innspill!

@anonym: Jeg ser hva du mener med arbeid + skole, men det kan ikke være bare skolens ansvar at de unges forbruk krever såpass mye jobb ved siden av studiene, så dette er et argument jeg synes er vanskelig å bruke. En svinedyr russetid får ta sin del av skylda, i hvertfall her hvor jeg bor. Det er selvsagt noen som faktisk virkeli g trenger pengene også. Dessuten er vel bildet en god del mer nyansert enn som dette sett i forhold til frafallsdebatten? Da er vi mer på bølgelengde i ditt andre argument: Ja, jeg er enig i at digitale løsninger, verktøy og ferdigheter ikke nødvendigvis frigjør tid og kapasitet i særlig grad for lærere. Men det gir oss andre verktøy som kan aktualisere undervisningen. Blogging med elever er det umuliges kunst noen ganger, men det er også veldig givende når det fungerer. Dersom du vil oppgi navnet ditt her er det supert, du kan jo skrive det i selve kommentaren? Takk for innspill!

@Sven Olaf: Takk for det! Jeg håper også at vi kan få en god diskusjon rundt bruk av sosiale medier i skolen. Akkurat nå er den ofte like unyansert som NDLA-diskusjonene. Heldigvis er det mange som er nysgjerrige på å prøve ut dette, og det er også en tilvenningssak. Men at det går an å ha sterke meninger om noe en ikke aner hva er for noe virker temmelig dumpt på meg også. Takk for innspill!

Ingunn sa...

@Anne Cathrine: Der er vi helt enige. 14-dagersregelen må bort, og det må være ryddige krav til særlig dokumentasjon av fravær som skal sees bort fra. Noe fravær for elevrådsarbeid o.l. kan også godtas. Helt enig i at vi bruker masse unødvendig tid på å administrere elevers fravær. Takk for innspill!

EinarB sa...

Jeg syns du bør få fram at frafallet i skolen skyldes at den er foreldet. Det er en revolusjon vi trenger, ikke en diskusjon om sitteretningen i et tog som er løpsk på vei mot avgrunnen.

Bjørn Helge sa...

Gratulerer med "utnevnelsen"! Kanskje det kan være verd å vurdere hva skolen skal være i en ny tid? Større fleksibilitet framfor ensrettede løp; mindre omfattende og færre mål i fagene for å gjøre dem brukbare i undervisningen og håndgripelige for elevene; nye eksamensformer for å gjøre bruk av sos.medier mer relevant; egne læreplaner i fellesfag på yrkesfag som oppleves relevante og gjør det mulig for flere å lykkes.

John Eivind Storvik sa...

Gratulerer Ingunn! Ett av hovedproblemene på yrkesfag er kollisjonen mellom individuell tilpasning i fagene som elvene sliter i - f.eks. matte - og sentralgitt eksamen. Dette er helt håpløst! I tillegg må mye mer praktsikt arbeid inn på VG1. Det er yrkene som må fokuseres på - ikke teori. Vi som yrkesfaglærere må også få mer tid til å drive oppsøkende virksomhet ovenfor næringslivet, slik at gode nettverk kan etableres. Gode nettverk er nøkkelen til fleksibilitet og suksess.

Ingunn sa...

@Einar: Ja, det er noe i det. Men det er mest realistisk å endre skolen gradvis, så det er der jeg vil sette fokus. Takk for innspill!

@Bjørn Helge og John Eivind: Dere nevner noe jeg også er opptatt av, nemlig hvordan stivnet tenkning omkring vurdering og eksamen hindrer tilrettelegging og individbasert opplæring. Det tar jeg med videre. Takk for innspill!

Anne Cathrine sa...

Frafall: Rådgivningen i ungdomsskolen. Hvis forholdene i "Klasse 10B" (nrk)er representative for den rådgivingen elever får i ungdomsskolen så må noe gjøres når det gjelder kompetanseheving hos rådgivere i ungdomsskolen. En annen utfordring er selvsagt at elever som ønsker yrkesfag ikke kommer inn. Det er mange yrkesfaglige studieretninger som er vanskligere å komme inn på enn ssp. Det er klart at yrkesfag koster mye mer enn ssp, så når alle skal ha rett til videregående opplæring, så er ssp en billig løsning. På lenger sikt, samfunnsøkonomisk så er det ikke det. Norge trenger dessuten dyktige håndverkere. På tide å vurdere omprioritering av midler og se på et større og mer omfattende samfunnsøkonomisk regnestykke!

Marita sa...

Gratulerer! Så utrolig bra! Jeg slutter meg til mange av kommentarene du allerede har fått, men kanskje du også kan nevne for Jens hvor utrolig tungvinte systemer vi arbeider med... it's learning er jo ikke akkurat designet for god kontakt med elevene. Og Skolearena og its snakker jo heller ikke sammen, i alle fall ikke foreløpig. Og hvorfor var det så farlig med en grense for hvor mye fravær man kan ha i et fag før man ikke får vudering? Hvorfor skal videregående skole være det stedet i samfunnet der man kan være vekke når det passer en, uten at det nesten ikke får noen konsekvenser? Lykke lykke til!

Ingrid Svennevig Hagen sa...

Gratulerer Ingunn! Dette blir spennende. Artig at du kunne legge ut et slikt innlegg etter at Lektor Nordskog og jeg etterlyste mer blogging fra deg i går. Dette var gode nyheter! Lykke til!

Anonym sa...

Veldig hyggelig å høre!

Politikerne kan ha de beste intensjoner - men gjennomføringen skjer gjennom forvaltningsapparatet.

Kunnskapsdepartementet har lenge gått inn for en delingskultur i skolen og e-læringsmiljøene. Men de overbeviser ikke forvalterne så lenge de selv ikke praktiserer.

SANU fungerte ikke - slik de selv sier i sluttrapporten https://bak.utdanning.no/wiki/images/0/02/SANUs_sluttrapport_endelig_versjon_til_KD,_11.02.09.pdf

Problemene i utdanningssektoren vokser - og det er en voksende vilje blant politikere til å gjøre noe. Hovedproblemet er at de som skal styre disse prosessene(1) har alt for lite kunnskap om digitale endringsprosesser; (2) er lite innstilt på å lære noe virkelig nytt.

Både erfaringskunnskapen og viljen til å lære finnes på grasrota - blant kunnskapsprodusentene (som lærere og utviklere) - men vi styres - og blokkeres - av sjikt som er mer opptatt av kontroll enn innovasjon.

Miljøer som utdanning.no og skolenettet.no må SVARE når de møter begrunnet kritikk.

***

Jeg venter ikke at Jens skal blogge. Men han kan (1) be noen av sine nære rådgivere om å gjøre det; (2) anbefale ledende byråkrater å gjøre det samme; (3) akseptere litt prøving-og-feiling.

Øystein Johannesen og Fred-Arne Ødegaard er gode forbilder.

http://beta.regjeringen.no/

Beta.regjeringen er et lovende initiativ - men det nytter ikke med ett innlegg i uka. Det blir for kjedelig for de fleste. Lær av NRK beta, sier Plinius.

børge sa...

Jeg har også blitt invitert til dette møtet. Blir hyggelig å treffe deg. Jeg syns Del og Bruk virker som et fantastisk prosjekt (selv om jeg bare må innrømme at jeg ikke har satt meg veldig inn i hva det går på. Litt mer info på forsida hadde gjort seg!). Jeg syns alltid det er flott når folk vil dele erfaringer og annet istedenfor å sitte på hver sin øy og finne opp hjulet selv. :) Derfor er jeg og stor forkjemper for Fri Programvare og åpne data, og spesielt at det offentlige må benytte seg av, og skape, det.

Dette blir nok spennende, selv om fem minutter hver er i knappeste laget. Vet du noe om hvem de tre siste bloggerne er? Og hva er greia med at vi skal "møte pressen"?

Anonym sa...

Hei Ingunn! Endeleg prøver eg meg også på eit forslag. Eg tenkjer vel at ved bruk av sosiale medier i skulen, tvingar det seg fram meir læring i nettverk, og at eleven då i større grad kan få vera subjekt i si eiga læring. Dersom ein er subjekt i si eiga læring, må ein også ta ansvar for læringa si på ein annan måte, og med god støtte og oppfølging av lærar, trur eg ein slik skule vil kjennast meir relevant. Skriving er også ein grunnleggande ferdigheit, og eg trur skriving i sosiale medier, gjerne kortare tekstar (slik Liv Marie har vist så glimrande i det siste), i mange fag, lettare kan gi oppleving av mestring, og høve til refleksjon.

Jo Helge Ansnes Schei sa...

Jeg jobber som lærer på påbygging, et kurs som sliter med svært mye frafall. Vår skole greier seg derimot veldig godt - vi har en av de høyeste beståttprosentene i landet. Men det er altså allikevel bare mellom 75 og 80 prosent som består.

Grunnen til at de over tjue prosentene ikke fullfører eller består, er fraværet. For størstedelen av disse igjen, ville noen klare, tydelige regler hjulpet veldig: en fraværsgrense med svært få unntak, for eksempel, og en nulltoleranse for manglende innleveringer.

Elever som driver med organisasjonsarbeid og slike som blir syke, finner man helt sikkert løsninger for. Disse er ikke flertallet. Å stille krav er å vise respekt, og ikke et uttrykk for at man er en tverr, gammeldags og firkantet lektor som helst vil tilbake til femtitallet.

Knut Michelsen sa...

A: Skal undervisningsarbeid få økt status, må noen gi fra seg makt i styringssystemet over. Hvorfor fjernet man lærerrådene i vgs. og innførte rektor med styringsrett? Og hvor stor makt har rektor i fylkene? Hva med pro-rektor (fra de ansatte)og en adm. rektor (fra fylket). Hvorfor så redd for demokrati i skolen? List opp områder lærere (og elever) har reell innflytelse i arbeidshverdagen? Den lista blir ikke lang...

B: Hvorfor var det viktig for de SV-statsrådene i Dep. og Udir å få fjernet Møglestumodellen med fraværstak (15/20%-regelen) i vgs. når frafall og fravær i skolen hører sammen?

C: Hvorfor flyttet AP eksamen i vgs. etter russetiden? Yte før nyte er vel et godt prinsipp? Er det et problem at undervisningen mer eller mindre bryter sammen i mai (søvnløshet, fyll, vannkrig og russebråk) – 3-4 uker FØR 4 store eksamener for norsk ungdom? Hvorfor får elevene medhold fra en f.kommune i å flytte russetida ENDA tidligere i år - til siste uka i april når rektor setter klare og fornuftige grenser for dem? Arbeider skole-eier her med eller mot skolens ansatte og mot elevenes beste?

D: Hva er poenget med digitale mål i læreplanene, når målene ikke prøves til eksamen? Hvorfor oppfordre til digital deling og innovasjon, når Dep., Udir og fylkene så å si ikke deltar i skoledebatten på nett? Debatten befinner seg nå i limbo - de mest aktive har liten påvirkning mens de som KAN endre, stort sett forholder seg taus. Må det være slik?

E: Hvorfor ikke lovfeste lærlingeplasser i vgs? Hvorfor er staten en av de dårligste på dette? Gir det troverdighet til de som er frafallsbekymret? Y-fagelever som først går ut i læra og deretter tar et påbyggingskurs, har mindre frafall. Et hint oppover?

F: Hvorfor rydder ikke Dep. og Udir opp i frafallsbegrepet i vgs? At noen ikke avbryter oppl. ved en vgs.skole, betyr vel ikke nødvendigvis redusert frafall? Gå ut med et entydig frafallsbegrep knyttet til oppnådd s-komp. eller y-komp. og sørg for god, offentlig statistikk - hvorfor ikke på skolenivå? Så vet man hva man har å strekke seg etter?

G: Hvorfor er det viktig at y-fagelever og fremmedspråklige - at de skal kunne trekkes opp til skriftlig eksamen i TO målformer. Er dette viktigere enn frafall? Er det mulig å slakte noen hellige kuer (jfr. også den håpløse russetiden vi er helt alene om i verden)?

H: Hvem har mot til å presse Udir til å komme med en klar forskriftstekst til hvordan underveis- og sluttvurdering hører sammen - altså sette en standpunkt i vgs. som er reliabel og valid? Hvor lenge skal vurderingsrotet i direktoratet få holde på - uten at det får konsekvenser?

I: Så noen digitale hjertesukk: Hvorfor pøse ut obligatoriske pc-er til alle elever i skolen, når 3 av 4 lærerne ikke behersker digital undervisning? Hvorfor er det lov for lærer å kikke på elevenes pc-er, men ikke lov å se deres skjermer på en lærer-pc? (program for overvåking?). Er multitasking i undervisningen en elevrett? Hvorfor skal skole-eier bestemme skolens undervisningsprogram (Open Office) - når skolen selv bestemmer lærebøker? Hva er forskjellen?

J: Hvorfor overlate skoleverket til SV? Et parti som nå har vist sitt sanne ansikt: Mer frislepp for elevene (lærer har hovedansvaret for vurderingsgrunnlaget), færre krav til faglige prestasjoner gjennom hele skoleåret (jfr. begrepet sluttvurdering), færre krav til oppmøte (fravær skal ikke tas med i vurderingen dersom lærer har vurderingsgrunnlag), færre krav til å overholde frister (presisert fra Udir at dette ikke skal med i vurderingen), færre krav til innsats (se utlagt veiledning fra Udir om vurdering). Enhver forelder med respekt for seg selv - og barnas framtid - vil ALDRI kommunisert noe slikt ut til egne barn, men her får vi det daglig fra skolemyndighetene selv... Pinlig. Skal ungdom med slike forventninger og slike holdninger til arbeid og innsats "redde" Norge etter oljealderen?

www.knutmichelsen.no

Anonym sa...

Jeg ønsker å si meg helt enig i innlegget over. Det viktigste er punkt A!

KristinB sa...

Så bra med mulighet for innspill ! Gratulerer !
Har en kommentar i forhold til lesekompetanse som egentlig handler om grunnskolen, men som får store konsekvenser for vgs. Da mine barn lærte å lese på 90-tallet, var metoden LTG (lesing på talespråkets grunn) veldig utbredt i grunnskolen. I følge en spesialpedagog fra Bredtvedt kompetansesenter, som vi hadde besøk av på skolen vår, har denne metoden gjort mye skade i leseopplæringen fordi den er for avansert. I kombinasjon med vente-og-se-holdning når det gjelder å sette inn ekstra ressurser til tilpasset opplæring, er det i realiteten mange som er hektet av skoleløpet allerede før de når 5. klasse. Manglende mestring = manglende motivasjon.

Viktig også å få fram dette med fylkesøkonomien. Med dagens store ungdomskull er det billigere å sluse folk gjennom SSP enn å sørge for nok elektroplasser.

Lykke til med innlegget !

Inger Hilde sa...

Så spennende at du har fått denne muligheten. Vil bare hive meg på noen av de andre kommentarene når det gjelder fravær og manglende innleveringer. Jeg ønsker meg fraværsgrense og at manglende innleveringer eller lignende får klare konsekvenser, ikke bare varsler og nye sjanser. Lykke til på møtet.

Ingunn sa...

@Ingrid: Takk! Ja, det var et merkelig sammentreff.

@Anne Cathrine, @Marita og Jo Helge: Takk for konstruktive kommentarer. Frafallet er et selvsagt tema i morgen, og jeg kommer til å ta utgangspunkt i at problemene har oppstått lenge før elevene begynner i vgs. Det er vel de fleste inneforstått med, håper jeg.

@Plinius: Takk for nyttig innspill! Det er viktig å løfte blikket litt her og se på de store linjene også, noe du gjør. Jeg er helt enig i at mange i forvaltningen til dels oppleves som stoppere, ikke igangssettere. Dette er det viktig å sette fokus på. Jeg tror heller ikke på at personen Jens S. skal blogge. Men institusjonen "statsministeren" bør gjøre det. Og de bør gå i dialog med sine lesere. Øystein J. er et godt eksempel til etterfølgelse ja, og det samme er Bård Vegar Solhjell. Og NRKbeta! Flotte folk som er fantastisk flinke til å bruke sosiale medier.

@børge: Det blir morsomt å møte deg også. Jeg har sett deg på nettet tidligere. Ja, d&b er spennende, men ikke ferdig utviklet og har kanskje stort potensiale i skolesektoren. Vi får se hva som kan legge seg til rette for oss. Fri programvare kan selvsagt være veldig interessant i denne sammenhengen. Jeg tror at det som er sagt om presse betyr at det er sendt ut en invitasjon til media, men hvor mange som faktisk dukker opp er åpent.

@Margreta: Nettverk og å være et lærende subjekt er viktig! takk for at du minnet meg på det. Jeg tror også at dette er en fornuftig vei å gå. Når skolen ikke oppleves som relevant for det virkelige livet, så hjelper det ikke samme hva vi gjør.

@Knut: Takk for mange og konkrete innspill her. Jeg er enig i mye, men ikke alt. Mine fem minutter rekker nok ikke til alt dette, så jeg kommer til å fokusere på frafallsdebatten i morgen. Jeg kommer tilbake med referat. Og jeg lover å ikke væer altfor snill:)

@Kristin: Takk! Det er utrolig spennende og overraskende, ja. Ditt poeng om leseopplæringen ser jeg konsekvensen av i det daglige med mine elever som har vært på barnetrinnet på 90-tallet. Det var ikke bra. Og selvsagt er det viktig å trekke inn økonomi, vi kan ikke trylle med ingenting. Takk for innspill!

Ingunn sa...

@Inger Hilde: Takk! Ja det er utrolig spennende. Jeg er enig med deg - vi er nødt til å ha mye klarere regler for fravær og innlevering enn i dag.

Torger Åge Sinnes sa...

Gjerne litt i seneste laget, men man rekker ikke over alt når man er i foreldremøtemodus tyvärr.

Jeg har lyst å komme med en liten kommentar som går på noe av det som EinarB skriver om at skolen er foreldet.

På en av forelesningene da jeg studerte, kom en av foreleserne med et godt poeng. Dette var forøvrig et eksempel fra et universitet i Sverige.

Poenget var som så. Dersom man hadde tatt en person fra 1910 og sendt i tidsmaskin til 2010, ville det være to institusjoner han hadde kjent igjen. Resten av samfunnet ville vært som på en annen planet. Hvilke institusjoner? Sykehus og skoler selvsagt.

Jens Stoltenberg sa...

Hei Ingunn og takk for et inspirerende og lærerikt møte på fredag forrige uke. Som politiker møter jeg ofte engasjerte mennesker, men det som var nytt for meg i dag var å treffe fem engasjerte mennesker som samtidig er profesjonelle brukere av sosiale medier i et møte der tema er bruk av nett og sosiale medier. Invitasjonen var en del Samarbeid for arbeid som handler om å få folk i arbeid, om hvordan man kan sikre en høy arbeidsstyrke og god bruk av arbeidskraften.
Men samarbeid for arbeid handler også om dialog. Vi har invitert alle til å være med i dialogen om sykefravær, om hvordan vi skal forhindre frafall i videregående opplæring, om gründere og næringsutvikling og om at vi må sørge for en bærekraftig økonomi også i årene framover. Nettsted www.samarbeidforarbeid.no er knyttet til prosjektet og har som formål å spre kunnskap og legge til rette for debatt. I tillegg til redaksjonelt innhold hentes det frem innhold fra blogger og nettsamfunn. Men fordi vi har invitert til debatt, og det på mange måter er noe nytt for staten, så vil vi gjerne ha innspill også på selve dialogen. Det fikk jeg!

Jeg lærte mye, men jeg vet at jeg fortsatt kan og bør lære mye mer og jeg ble utfordret på mange ting jeg ikke kan så mye om. En av de viktige tingene som kom ut av møtet vårt var blant annet det du tok opp at staten kan bli bedre til toveiskommunikasjon, du understreket viktigheten at digital kompetanse som grunnleggende ferdighet og behovet av god klasseromsledelse med PC på pulten. Jeg vet også at du og mange her har vært opptatt av fravær og etter blant annet innspill i forbindelse med Samarbeid for arbeid endrer vi nå reglene for fravær http://bit.ly/aG8m5X
Takk for et godt møte. Vi skal følge med og delta i debatten framover, og skal begynne med å lese presentasjonen din.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no