tirsdag 23. mars 2010

ePedagogene kommer til Akershus

I forrige uke fikk jeg en spennende forespørsel på telefonen: Om jeg ville bli ePedagog i Akershus kommende skoleår? Det innebærer 40% frikjøp fra min faste
stilling for å jobbe sammen med fire kolleger fra fylket. Den ene av dem, Jørn Hoelstad Pettersen på Frogn vgs, har allerede blogget noen tanker om det kommende året. De andre tre er Anne Cathrine Gotaas som jeg kjenner godt og setter veldig stor pris på fra min egen skole, Henning Lund fra Eikeli vgs og Harald Nygaard fra Strømmen vgs. En ePedagog skal fungere som en ressursperson for de andre lærerne i fylket og bidra til å heve den samlede kompetansen på og erfaringen med pedagogisk bruk av IKT. Jeg håper vi til sammen representerer en bredde som gjør at alle lærere i Akershus kan få utbytte av jobben vi blir satt til å gjøre.
For hva innebærer egentlig dette for oss, og i neste instans for andre? Vi kommer nok til å se til Hordaland for å lære av dem siden de har hatt ordningen en stund allerede. Som June skriver tror jeg det er lurt å ikke ha for faste rammer for oppgaven. Feltet "digital kompetanse" er såpass omskiftelig at det fort blir begrensende og lite nyskapende å lage mye byråkrati ut av en ePedagogstilling. Heldigvis tror jeg ikke at det er meningen, og da hadde jeg heller ikke sagt ja til jobben. Fra bloggen til Jørn har jeg sakset følgende:
En modell jeg kunne tenke meg å foreslå er at ePedagogen (blir litt
vanskelig å ta den tittelen helt alvorlig, tror jeg …) følger en
prosess over tid hos en gruppe lærere som ønsker hjelp med å ta i bruk
teknologi. Det bør starte med et møte der jeg mest lytter og spør og
kanskje til og med observerer i klassene for å få et innblikk i dagens
situasjon, før jeg forhåpentlig har noen innspill om ting som kan
endres. Forutsetter dette opplæring i verktøy, gis det. Så prøves ting
ut i praksis, og deretter evaluerer vi sammen hva som virket bra og
mindre bra.
Det er interessante tanker Jørn lanserer her, og helt i tråd med hva jeg selv har tenkt på så langt. Jeg synes i tillegg at det er veldig interessant å jobbe med nettbasert undervisning, og jeg tror at for veldig mange lærere vil det være utrolig verdifullt å kunne øve, repetere og diskutere både erfaringer, kunnskap og metoder også hjemmefra via nett. En kombinasjon av kurs "på stedet" med et oppfølgingsnettsted er en modell som kan være spennende. Både It's Learning, Del og bruk og et nettsted opprettet spesielt for dette formålet er aktuelt å se nærmere på. Det er også veldig interessant å se hva ePedagogene i Hordaland skriver om sine erfaringer i kommentarfeltet til Jørn. De har mange gode erfaringer som vi garantert vil få glede av. Jeg tror også vi har mye å lære av det gode arbeidet som legges ned i Buskerud.
Nå gleder jeg meg til å komme i gang med planleggingen etter påske, og jeg merker at jeg er veldig spent på dette. Det ligger mange forventninger i en slik stilling, både egne og fra andre, og jeg håper at ingen blir skuffet over ressursbruken og resultatet om et års tid. Andres erfaringer med slikt arbeid, tips og eventuelle ønsker mottas med takk!

7 kommentarer:

tomerik sa...

Dette høres spennende ut! Fra 2004-2007 hadde jeg gleden av å få jobbe i prosjektet Lærende Nettverk som først var koordinert av Utd dir før det ble overført til ITU.

Tanken som Jørn har lagt frem på sin blogg ligner mye på den tilnærmingen jeg hadde i de to nettverkene jeg ledet. Ut fra erfaring tror jeg det er mye positivt i denne typen arbeidsmetodikk. Lytt, kartlegg, stimuler og legg til rette for utvikling. Husk også at skoleledere og skoleeier må være aktivt med for å få innsikt i hvilke behov dere har (økonomi mm).

Selv skal jeg jobbe med IKT på Fauske vgs i 20%. Gleder meg til å høre om deres erfaringer. Min plan er å prøve å få til et lokalt nettverk på skolen (på tvers av avdelingene).

June sa...

Blir sikkert både kjekt og spennende. Ønsker dere lykke til og håper vi kan samarbeide og lære av hverandre :)

Ragnhild Krog sa...

Dette høres veldig fint ut! Vet du om det vil komme noe lignende for Oslo? Dersom det åpnes for nettbasert undervisning: kanskje andre kunne få tilgang til ressurser,diskusjoner ol? Jeg skjønner jo at en 4'erbande ikke kan drive nettbasert undervisning med alle Osloskolens lærere, Men kan man tenke seg at fellesstoff kan legges ut? Eller legges ut på delog bruk? Jeg skjønner mens jeg skriver at adressaten for disse tankene egentlig er min egen kommune, men nå er de altså silt til deg. Samtidig takker jeg for delogbruk som jeg bruker jevnlig og hvor det er mye inspirasjon å hente og ivrige mennesker som gir meg informative og hyggelige tilbakemeldinger på likt og ulikt som jeg spør om. Lykke til med nye og gamle oppgaver!

Anonym sa...

Lykke til Ingunn! Eg trur det er viktig at de får nokre kontaktpersonar på kvar skule, som kan hjelpe dykk med å få oversyn over behov, interesser etc. Så er det balansen mellom det teoretiske og det praktiske. Det er alltid mest takknemleg å jobbe praktisk, med verktøy, organisering av arbeid, etc, men eg syns det er uhyre viktig å ikkje sleppa av syne kvifor, så det å få i gang nokre forum for refleksjon om slike spørsmål er også viktig. Men eg veit ikkje om det ligg i stillinga?

Ingunn sa...

@Tom Erik: Takk for gode tips og innspill. Det er viktig at noen har oversikt, tror jeg, og at oppgavene fordeles ut fra den enkeltes forutsetninger. Lykke til med etableringen av eget nettverk.

@June: Takk! Jeg gleder meg til å samarbeide mer med deg.

@Ragnhild: Takk for veldig hyggelig kommentar! Jeg kjenner ikke til hva slags planer som finnes for Oslo, men jeg er åpen for å diskutere nettbaserte løsninger på sikt. Det er farlig å forskuttere noe før jeg vet mer om hva dett kommer til å innebære. Uansett er det veldig hyggelig at du spør.

@Margreta: Som vanlig en gjennomtenkt kommentar fra deg. Kontaktpersoner er nok veldig lurt, og kanskje også en overordnet koordinator som kan sile og fordele oppgaver. Jeg deler absolutt dine tanker om å skape rom for refleksjon også, ikke bare drive verktøyopplæring. Jeg håper det blir den viktigste oppgaven vår.

Unknown sa...

Smart trekk med FB! Har stælt' din ide,layout, og tips. Regner med det er i orden :)
Stikk innom om du vil og stæl tilbake.. I owe you one... http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=375145248468
Mvh
Jan Stokseth
Kongsberg vgs

Ingunn sa...

Hei! Helt greit at du låner ide og navn. Jeg har valgt Protokollen som samlenavn for blogg og facebookside rettet mot elevene, men du kan selvsagt ha din egen protokoll:) Lykke til!

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no