onsdag 29. april 2009

Ytringsrett og sosiale medier

Vi har alle vært elever en gang, og mange drar gjerne veksler på sine erfaringer fra en skole som fantes for 20-30 eller flere år siden når de skal kommentere og mene noe om skolen som sådan. Det er slitsomt mange ganger. "Du kan ikke bade to ganger i den samme elven" er et kjent visdomsord. Vi som er i skolen i dag vet godt at det har skjedd store endringer de siste årene, og skolen er ikke lenger hva den var. Samtidig er det stort strekk i laget, kanskje større enn noensinne. Lærere er som folk flest veldig forskjellige, og det er problematisk at lærere er såpass uenige om hva en god lærer egentlig er. Det kritiserer vi gjerne hverandre for.

Men blod er som kjent tjukkere enn vann. Internt i skolemiljøer blir det ofte kritisert at andre enn de som har erfaring fra klasserommet uttaler seg om hvordan vi skal gjøre jobben vår. Det er forståelig at det kan virke provoserende å få kritikk fra utsiden, men jeg tror stadig sterkere på at det er lurt av oss å diskutere skole og undervisning med både politikere, byråkrater og elever. Kanskje særlig den siste gruppen, det er jo de som er målet for vår virksomhet! Det er ikke det samme som at vi skal være populistiske og gjøre hva som helst for å vinne deres gunst, men heller at vi skal skape en sterkere følelse av at vi faktisk har et felles mål, nemlig at de skal få best mulig utdanning. Min erfaring er at det er ganske mange elever som tar sin skolegang alvorlig, og de kan hjelpe oss med å skape undervisning som fungerer for flest mulig.

En elev som har fått mye oppmerksomhet i det siste er Carina Tangeraas fra Sauda vgs. Hun skrev først om manglende kontroll over pc-er i klasserommet på bloggen sin, og deretter engasjerte hun seg i debatten på d&b. Mottakelsen hun har fått veksler fra svært positiv til antydninger om at hun ikke har noe der å gjøre. Noen lærere ser ut til å mene at elever er den gruppen vi ikke skal la slippe til orde der. Det provoserer meg. Jeg synes faktisk at det er helt utrolig at noen lærere kan mene at seriøse elever ikke skal få ytre seg i skoledebatten. d&b har fra begynnelsen av vært tenkt som et forum for alle som ønsker å dele, bruke og øke sin digitale kompetanse, og jeg kommer derfor ikke til å stenge ute elever som diskuterer saklig der.

(Samfunns)debatten tar nye veier i og med bruken av sosiale medier. Dette angår skolen også. Det siste glimrende eksempelet er fra i går hvor kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell dementerer på bloggen sin VGs påstand om at han vil stenge Facebook for elever. Ved å lese kommentarfeltet på innlegget kommer det tydelig frem at kommunikasjonslinjene nå definitivt er endret. Dette er et stort fremskritt! Vi kan nå kommunisere direkte med kunnskapsministeren vår og andre med mulighet til å endre vår hverdag og få svar fort, han på sin side kan arrestere journalister som trår feil, og misforståelser kan rettes opp raskt - mens folk flest husker hva saken gjelder! Vi har også mulighet til å korrigere det ofte tabloide og forvrengte bildet av den norske skolen som kommer frem i mediene hvis vi selv er på nett og har en tydelig stemme. Vi har mer makt enn på lenge dersom vi forstår å utnytte muligheten til å få innflytelse gjennom sosiale medier. Det samme har elever, enten vi liker det eller ikke. Tro meg, de kommer til å bruke den. Jeg foreslår derfor at vi ønsker dem velkommen i debatten og prøver å spille på lag, i stedet for å prøve å holde dem ute. Det kommer ikke til å fungere, og vi har samme mål - en bedre skole for alle, både lærere og elever.

Foto: "Speechless" av Katatuide på Flickr, med CC-lisens

7 kommentarer:

LK sa...

Det er helt klart viktig at vi lar elevene våre komme til orde og å høre på det de har å si. Jeg må si jeg stort sett har blitt positivt overrasket når jeg har diskutert både undervisningsinnhold og -form med mine elever. Målet vårt er det samme; en god skole for alle, både elever og lærere!

Martin Aa sa...

Viktig sak igjen Ingunn, veldig glad for at du tar klart stilling for at studentene skal være med i diskusjonen!

Etter min mening er ingenting er så flott med internett som når det blir åpen, konstruktiv diskusjon mellom folk som vanligvis ikke snakker sammen :
elever / lærere / politikere / byråkrater / høgskolefolket - og en ting er de som skriver, noe enda større er hvor mange som leser og som hører om temaene annenhånds..

Sjekk ellers tag #nettfaget på Twitter, ideen kommer fra Carina. Kanskje det kan være noe elever, lærere, politikere og byråkrater kan idemyldre litt om de neste dagene?

Anonym sa...

Jeg støtter deg fullt ut Ingunn. Det er helt klart viktig å høre elevenes stemme når vi diskuterer skole. Målet er at elevene våre skal få en best mulig skole, og da må vi også høre på dem, spesielt de elevene som har lyst til å engasjere seg og delta i debatten!

Jeg takker deg for dette innlegget!

Anonym sa...

Dette var bra lesning! Hvor blir disse meningene av i den nasjonale debatten?

Jeg tror at en bedre dialog mellom lærere og elever vil bidra til å løse mange av problemene vi ser i skolen i dag; frafall, uro i klassen og lav motivasjon som noen eksempler. Men hvordan får man denne dialogen i gang? Min erfaring er at mange lærere oppfatter at de er de som best vet hvordan man skal organisere læringen for å få best mulig læringsutbytte. Det er jo et dårlig utgangspunkt for dialog at den ene parten mener den sitter med svaret. Jeg tror ikke det er noen tvil om at læreren er den med høyest pedagogisk kompetanse - men finner man ikke de beste løsningene i dialog med andre? Hvordan kan man få til en kulturendring i denne retningen?

I møte med de nye sosiale mediene har skolen en utfordring i manglende kompetanse i lærerkorpset. Men vil den tradisjonelle kompetansehevingsmodellen med økte bevilgninger til kursing fungere her? Sosiale medier er jo en livsstil, og kan neppe fullt forstås uten at man selv er aktiv deltaker. Kanskje går økt dialog lærer-elev hånd i hånd med øktbruk av sosiale medier i undervisningen. Jeg tror det er grunnlag for å hevde at elevene som gruppe har mer erfaring med disse enn lærerene har, og at det i dette tilfellet er slik at lærerne kan ha mye å lære av elevene sine.

Skolen må ta for seg de sosiale medienes på to måter: som verktøy og som studieobjekt. Som verktøy kan lærere og elever gjennom diskusjon fnne frem til nye og motiverende undervisningsmetoder. Som studieobjekt er sosiale medier en viktig del av dannelsen. Skolen må forberede elevene på samfunnet; der politiske diskusjoner foregår på Twitter, bloggere er maktfaktorer i politikken, Facebook er en distraksjon i arbeidssituasjonen og der både sosiale medier og internett generelt utgjør et enormt vell av informasjon (hvor vi må utvikle gode evner til å sile ut det relevante og troverdige).

Jeg ser for meg følgende tiltak som vesentlig for å lykkes:

- Aktiv bruk av lærerevaluering (som et verktøy for dialog)
- Bruk av PC i skolehverdagen og på eksamen
- Fri tilgang på kilder på eksamen
- Reell elevmedvirkning, hvor elevene og læreren gjennom diskusjon finner det beste undervisningsopplegget
- Utdypning av hva som ligger i denn grunnleggende ferdigheten "digital kompetanse"

Carina Tangeraas sa...

Kjempebra at du støtter oss som vil være med. Synes fremdeles det er uvant å lese mitt fulle navn på nettet, skrevet av andre, men men...

Jeg mener ikke, som mange tror, at jeg har det komplette svaret på hvordan undervisningen blir perfekt, og hvordan man skal få alle til å følge med. Men, som ganske mye tyder på - det vet ikke lærerne heller. Vi må få til en god dialog på dette området. Har blitt bra tatt i mot av de fleste, bare noen få som stikker seg ut ;)

Som du sier, anonym, sosiale medier kan brukes både som studieobjekt og verktøy. Jeg vil legge til et tiltak i lista di:
Faget vi diskuterer i tagen #nettfaget på Twitter. Skal legge inn et innlegg på bloggen min snart.

Bjørn Helge sa...

Først har jeg lyst til å si at du skrivet godt, Ingunn. Noen vil kanskje si at det bare skulle mangle siden du er norsklærer, men det er selvsagt bare tull! Språk og kommuniksjon er en muskel som må trenes, og du skriver slik at det er lett å lese. For øvrig er jo det en heldig bieffekt av blogging - skriveøvelse. Jeg tror ofte vi som er lærere i norsk/andre språk ikke er gode nok til å skrive selv. Vi leser og snakker, men skrivetreningen tror jeg det ofte skorter litt på. Det er viktig å gjøre selv det en underviser i, ikke bare når det gjelder sosiale medier :-)

Innholdet er jeg helt enig i. Det er ofte forstemmende å oppleve hvor lite bevisst mange elever er overfor egen læring, så da blir det ekstra spennende når elever som Carina viser engasjement og innsikt. Men mange elevers manglende innspill skyldes kanskje at de ikke er vant til å bli spurt/hørt? Kunnsk.løftet snakker jo mye om elevmedvirkning, men for at det skal bli noe mer enn en ny variant av floskelen "ansvar for egen læring" må det (som bruken av sosiale medier) bli en naturlig, integrert del av undervisningen.

Og kanskje må vi bli flinkere til å ta elevenes innspill mer seriøst? Jeg (og, antar jeg, andre) himler litt oppgitt med øynene når elevene forutsigbart og for n'te gang sier "mer film" når jeg spør hva de ønsler mer av i undervisningen. Kanskje jeg skulle ta det på alvor og vise mer film - ikke nødvendigvis hele filmer, men mange drypp som kan illustrere andre tema - karakterbygging, motiv, innledning, persontegning, tema, dialog osv. Slike emner hører jo ofte med til litteraturundervisningen og mange sliter med å få grep om dem - kan det være nettopp fordi de har lest få bøker? Men de har sett mange filmer og muligens er vegen til begrepsforståelse kortere via film - så kan litteraturen trekkes inn etterpå.

Lite nytt metodisk i å bruke film, selvsagt, poenget er å ta elevenes innspill på alvor. Hvis innspill om "mer film" aldri tas på alvor, kommer apatien fort. Min oppgitthet er et symptom på det anonym snakker om, at vi som lærere ofte sitter på "svaret" i møte med elevene. Her kan vi opplagt bli flinkere se mulighetene i å komme elevene i møte og utnytte entusiasmen de uttrykker ved å kommemed forslag - selv om forslagene ikke alltid passer helt inn i vårt verdensbilde.

Ingunn sa...

Takk for mange hyggelige tilbakemeldinger på innlegget mitt. Jeg tror vi alle blir litt klokere av å snakke med andre enn dem som gir de mest opplagte svarene. Tett oppfølging av elevere er noe mange lærere ønsker seg, men skal det være mulig må nok noe gjøres med antallet elever vi skal greie å følge opp over tid.

Legg inn en kommentar

Jeg har flyttet, så kommentarer på denne bloggen blir ikke lenger fulgt opp. Du finner meg på http://ingunnkjolwiig.no